Sevgi

0
285

Kur’an-ı Kerim’de “sevgi” sözüne sıkça rastlanır. Meselâ “Allah iyilik edenleri sever.”(Bakara 2/195), “Tövbe edenleri sever.”, “Temizlenenleri sever”(Bakara 222),”Müttekileri sever”(Al-i Imran 3/76), “Sabırlı olanları sever”(Al-i İmran, 146) buyrulur. Maide Sûresi 54. ayette “Allah onları sever onlar da Allah’ı severler”. denir. Buna göre sevmek ve sevilmek Allah’ın vasıflarıdır.

Efendimizin kâinatı şereflendirdiği bugünde, O’na olan muhabbetimizin ve sevgimizin ziyadeleşmesi duâsıyla…