Şikâyet

0
234

Serkarîn Ali Paşa, saraya yeni girdiği günlerin birinde, Mukaddes Emânetler’in muhâfaza edildiği Hırka-i Saâdet Dâiresi’nde nöbetçiyken şu hâdiseye şâhit oluyor:

Sultan Abdülmecit, bir gün, ağlayarak ve başını duvara vurarak:

“—Bu adamın elinden beni kurtar!”

Diye Hazret-i Peygamber’den yardım ve imdat istiyor.

Ve bunu yıllar sonra târihçi merhum Abdurrahman Şeref’e naklediyor.

Pâdişâhın, elinden kurtulmak istediği şahıs, Reşit Paşa’dır.