Sima

0
246

“CANLAR, bölük bölük ordulardır; onlardan, birbirleriyle bilişenler uyuşur, uzlaşırlar. Birbirlerinden hoşlanmayanlar uyuşmazlar, uzlaşmazlar.”

Hadis

“İLMİN zâhirinde kalanların bilgileri, ilâhî ilmin sütünü emdirmeyen bir ağız bağıdır.”

Hz.Mevlânâ

HAZRET-İ Mevlânâ şöyle buyuruyor:(Cenâb-ı Hak sîmâya bildiricilik nasîb etmiştir. Onun için ârif kişinin gözü sîmâya ilişip kalmıştır.)

Aynı mevzûda Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyruluyor:

“Sen onları yüzlerinden tanırsın.”(Bakara,273)

“Â’raftakiler sîmâlarından tanıdıklarına seslenirler.”(Â’raf,48)

“Onların alâmetleri yüzlerindedir, îman alâmeti yüzlerinden görünür.”(Fetih,29)

“Sen de onları sîmâlarından tanırdın.”(Muhammed,30)