Epiktetos’dan şöyle bir cümle okuduk:

“Eğer bir kimse, bir başkasının senin hakkında fenâ sözler söylediğini anlatırsa, anlaşılan, daha benim hakkımda söylenecek kötü şeylerden bu kimsenin mâlûmâtı yok. Şâyet olsaydı bu kadarla kalmazdı! de.– “Biz de diyoruz ki, eğer biri senin hakkında fenâ şeyler söylerse, şâyet bu fenâlık bende olmasaydı söylemezdi. Bende daha neler, ne kötülükler var, de.

İşte iki bin bu kadar sene evvel söylenmiş olan o sözler ile bu gün bizim söylediklerimiz arasında hiçbir ayrılık yok. Çünkü onlar da Nûr-ı Muhammed’den ışık alarak hakîkati görüp söylemişlerdir. Güyâ ki o sözleri Mesnevî-i Şerîf okunuyormuş gibi dinliyoruz. Çünkü bilcümle hakîkat kelâmının kaynağı Nûr-ı Muhammed’dir. Zuhur ettiği yere îtibar yoktur. Kimden zuhur ederse etsin hakîkat hakîkattir.”