Hakk’ın kuvvet ve kudretinden konuşuluyordu:

–“Bir gün Enes (r.a.);

Yâ Resûlallah! Biz senin getirdiğin Kur’ân’a îman ettik, sana îman ettik. Sen de Allah’tan korkuyor musun? dedi.

Resûlullah Efendimiz; Evet ben de korkarım! buyurdular. Enes; Niçin yâ Resûlallah? diye sordu. Çünkü kalpler,Allah’ın iki kudret parmağı arasındadır.Onları istediği gibi evirir çevirir ve istediğini sırât-ı mıstakîme hidâyet eder de onun için…” buyurdular.

İşte bu sebeple Efendimiz dâimâ:

Yâ Rabbî, kalbimi sırât-ı mustakîmin üzere tesbit et(1) ! Ve yine: Ey kalpleri ve gözleri istediği cihete döndüren Allâh’ım, kalbimi sırât-ı mustakîm üzere karar kıldır, tesbit et(2) ! buyururlardı.”

(1) Allâhümme sebbit kalbî alâ dînek.

(2) Allâhümme yâ mukallibe’l-kulûbi ve’l-ebsâri sebbit kalbî alâ sırâtı’l-mustakîm.