İçimizden birinin, henüz netîcelenmemiş bir iş hakkında olup bitmiş gibi ferahlaması üzerine:
-“Bir şeye olmadan evvel olmuş gözüyle bakmak ve hemen ferahlanmak benim meşrebim değildir. Kendisine evvelce söyledim, böyle ferahlanma.. Allah ferahlananları sevmez (Kassas Sûresi 76) âyet-i kerîmesini de okudum. Maalesef, olacağına emin olduğu o iş neticelenmedi. Bu yüzden de tabiî ümitleri kırılıp üzüntüye düştü.”(Ken’an Rifâî-Sohbetler)

Bir şeye olmadan evvel olmuş gözüyle bakmak ve hemen ferahlanmak benim meşrebim değildir. Kendisine evvelce söyledim, böyle ferahlanma..