Sohbetler 26

0
193

Dâima iyi kimseler ile düşüp kalkmanın faydalarından bahsolunuyordu:

-“Sohbet müessirdir, sohbet ve ülfet, insan oğlunun iç bünyesine, karakter yapısına siner, tesir eyler; debbağhâneye gittiğin vakit üstüne pis koku, gülhâneye gittiğin vakit ise gül kokusu sindiği gibi…

Dünya ehlinin dedikodudan ibâret meclislerinde bulunmak yâhut mânevi ve rûhânî meclislerin yükseltici, olgunlaştırıcı havası içinde sohbet eylemek de insanın üzerinde aynı müsbet ve menfî tesîri yapar.

Dünya ehlinin dedikodudan ibâret meclislerinde bulunmak yâhut mânevi ve rûhânî meclislerin yükseltici, olgunlaştırıcı havası içinde sohbet eylemek de insanın üzerinde aynı müsbet ve menfî tesîri yapar.” (Ken’an Rifâî-Sohbetler, 68)