Sohbetler 28

0
277

-“Yol gönüldür. Gitmek, kendiliksiz kendine gitmektir,bilmek ve bulmaktır. Evvelâ kendinden çıkacak, sonra kendiliksiz kendine döneceksin. Yâni kendi hâkikatini bilecek ve nihâyet kendi hakikatini açıkça görüp bulacak ve kayıtsız şartsız, ikiliksiz tevhide kavuşacaksın.

Fakat bu söylediğimiz gerçeklerin, yalnız zâhir ilimler ve maaş aklıyle yâni dünya işlerine eren akıl ile idrak edilmesi mümkün değildir. Bunun için mutlak bir kâmil insanın yardımına ihtiyaç vardır. Onu bulunca da hemen Hakk’ı buldun bil.

ilkbaharresimleri1

İşte, bu hali kazanmış kimsenin hiçbir şeyle kaydı kalmaz. Hattâ kendisine âhirettten bir işâret verilip çağrılsa, hemen: Ben gidiyorum; der ve gider. Bu gibi kimseler için :”Mü’minler ölmezler belki bir mekândan bir mekâna naklederler, sırrı câri olur.”

Ken’an Rifâî- Sohbetler