Sohbetler-61

0
276

-Mü’min olan kimsede iki şey bir araya gelmez. Biri bulh yâni hasislik, diğeri kötü ahlâktır, deniyor:

-“Bir kimse ister şerîat âlimi, ister tarîkat âlimi olsun, Allâh’ın sevmediği hasislik sıfatını nasıl benimser? Sonra kötü ahlâk ile nasıl birleşebilir ki namaz kılan kimsede kötü ahlâkın yeri olmaz. Çünkü namaz kötülükleri yakar. Mâdemki âlimdir, Allâh’ın emrini tutması îcap eder: Allâh’ın emrini bilen kimse nasıl dedikodu yapar, nasıl harama el uzatır? Eğer bunları yapıyorsa o âlim değil, zâlimdir.”

Hz. Ken’an Rifâî, Sohbetler

Önceki YazıSohbetler-60
Sonraki YazıSohbetler-62
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.