Sohbetler-66

1
409

“…İbâdette, maksat nedir?

-Allah’a teslim olmaktır. Meselâ minâreden düşmekte olan bir kimsenin o esnâda talebi ne olur? Nasıl Allah’a sığınırsa, sen de o sûretle ibâdet et, baştan savma değil,”…”

Hz. Ken’an Rifâî, Sohbetler