Sohbetler-73

0
28

Sabiha Hanım:

–Aşka her şey hürmetkâr da neden nefis değil?

–“Çünkü nefsin vazife ve istîdâdı, uzaklaşmak, kaçmaktır. Onun kaabiliyeti çekmek değil itmek, def eylemektir. Rûhunki ise câzibedir, yaklaşma ve çekmedir. Fakat ruh da nefis de, vazife ve kaabiliyetleri cihetinden haklıdır. Birinden müsbet, diğerinden ise menfi kuvvet zâhir olmuştur. Ancak bunlar birleştiği vakitte aşk nûru peydâ olur. Nasıl ki müsbet ve menfi ceryanlar birleşmedikçe elektrik şûlesi hâsıl olamazsa… yalnız müsbet ve yalnız menfiden o şûle hâsıl olmadığı gibi, nefis ile ruhun birlik üzre anlaşması olmadıkça da, o dediğin hürmet ve muhabbet duyguları uyanmaz.”