“Rasûllullah bir saat tefekkür, bir sene ibâdetten efdaldir, diyor. Yâni bir saat yokluğunu tefekkür bir sene varlık içindeki ibâdetten efdaldir. Çünkü fakr öyle bir yokluktur ki, onun varlığa ihtiyâcı yoktur. ” dedikten sonra Hz. Ken’an Rifâî :”Hulûs ihlas ne demektir Münire Hanım?” diye sordu.
Münîre Hanım-!…
-“Her şeyi Allah için yapmaktır. Çünkü kul için her ne yapılırsa riyâdır.”

Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık

1957998_761014473918623_6752803022203484488_n