Sözün Özü

0
271

“Dünyâda ettiğim gizli nesneler

Hak katında ayân olsa gerektir”

Karacaoğlan

kar-tanesi
Dünyâda ettiğim gizli nesneler Hak katında ayân olsa gerektir