Şu Üç Kişi ve Durumdan Kaç

0
82

“Dedikoduculuk, arabozuculuk kötü bir huydur. Karakterin düşüklüğüne, câhilliğe işârettir. Ve çok kötü sonuçlar doğurur.

Arabozucu, yalan söylemekten kendini alamaz; dolayısıyla arabozuculuk yalanın bir çeşididir. Her arabozucu, kesinlikle bir yalancıdır.

Yalancıları, hiç mi hiç sevmem. Büyük de olsa, kusurlu insanlarla arkadaşlık göstermeye rızâ gösteririm; kusurları büyük de olsa, kusurlarını Yüce Allâh’a havâle ederim.

Onlardan sâdır olan ayıpları, kabahatleri örter, gizlerim.

Ancak, yalancı oldu mu iş değişir. Bence bu kusur, bütün güzel huyları siler, değerli ne varsa yok eder, insanda vâr olabilecek bütün iyilikleri kaybettirir.

Böyle bir adamdan, iyilik nâmına hiç bir şey beklemem; çünkü her çeşit günahtan tövbe edilir, her çeşit kötülük saklanır ve ondan pişmanlık duyulur; ama, yalandan aslâ kurtulunmaz. Nerede olunursa olunsun; saklanılmaz. Âriflerden biri şöyle demiştir:

“Kiminle istersen onunla arkadaş ol, ama şu üç kişiden sakın; Aptal! Çünkü aptal sana faydalı olayım derken, zarar verir.

Sonra, Kararsız; senin uzun ve sağlam dostluğun sebebiyle kendisine tam güvendiğin anda, seni ortada bırakır. Ve Yalancı, çünkü senin aklının ucundan bile geçmeyecek bir tarzda senin aleyhinde bulunacak, sana kıyacaktır.

Oysa sen ona en ufak bir güvensizlik belirtisi beslemezsin.

Salât ve selâm üzerine olsun, Allah Resûlü’nün bir sözünü de yazayım:

“AHDE VEFÂ İMANDANDIR!”

Bir başka Hadîs daha: “Şaka bile olsa, yalan söylemeyi kesinlikle bırakmadıkça hakîkî mümin olamazsınız!”

Her iki Hadîs de bize, Ebû Amr Ahmed B. Muhammed tarafından, ona da Muhammed b. Ali b. Rifâa, ona da Şeyhleri tarafından nakledilmiştir. İkinci Hadîs’in senedi bir başka râvîler zinciri ile Ömer b. el-Hattab ve oğlu Abdullah’a kadar dayanır. Allah, ikisinden de razı olsun.”(*)

(*)İbn-i Hazm/Güvercin Gerdanlığı


“Allah’ın Resûlü şöyle buyuruyor:

“Şu üç durum, kimde bulunursa, o kimse münâfık olur: Söz verdiği zaman sözünde durmaz; Konuştuğu zaman yalan söyler; Kendisine îtimad edenlere ihânet eder.”


“Küfür, Allah’ın varlığını, birliğini yâhut Dîn’in temellerinden birini inkâr, Allah’a karşı bir yalan değil de nedir?”


“YALANCIDAN DAHA ALÇAK BİRİNİ BİLMİYORUM!”


“Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Hiç bir koğucu cennete girmeyecektir!”

Ve gene:

“Şu üç öldürücü durumdan sakının, söz taşıyan, kendisine söz taşınan ve kendisinden söz taşınan!” buyurmuştur.(*)

(*)Güvercin Gerdanlığı’ndan