Şükür

0
308

“Bir gün, Mûsâ (A.S.)
-Yârabbi, benim için sana şükretmek, verdiğin nîmetlere teşekkür borcunu ödemek mümkün olur mu? Senin, vücûdumda bulunan her kılda iki lûtfun vardır dedi.
Şöyle cevap aldı. “Yâ Mûsâ, nimetlerime şükretmeye karşı aczini anladınsa, yeter, bu şükür sayılır.”
Hazret-i Pîr