Ta’nü Teşni Eyleme

0
280

BAYÂTÎ İLÂHİ
“Ta’nü teşnî eyleme”

GÜFTE: Hz.Ken’an RİFÂÎ
BESTE: R. T. UĞUREL

Ta’n u teşnî’ eyleme,gel yakma cânım,çek elin
Kül kesilmiş cismi yakmak aşka,bil,noksân imiş

Üzme kendin derdime dermân yine derdim bana
Âşıkın dermânı,âh u zâr ile efgân imiş

Gözyaşı âşıklara pek mûteber sermâyedir
Âşıkın mâşûkuna cismi hemân kurbân imiş

Ağlamak,yanmak,tutuşmak vuslata esbâb hep
Çünkü o mahbûb-i zîşân gözlere pinhân imiş

Bahr-i aşkın lezzetinden tatmayan mahcûb kişi
Her ne olsa şübhesiz gittiği boş meydân imiş

Sa’yü gayret eyle Ken’ân ver canın aşk uğruna
Çün vücûdun burda birkaç gün daha mihmân imiş

CEVAP VER

Yorumunuzu girin
Lütfen isminizi girin