Ta’nü Teşni Eyleme

0
369

BAYÂTÎ İLÂHİ
“Ta’nü teşnî eyleme”

GÜFTE: Hz. Ken’an RİFÂÎ
BESTE: R. Tekin UĞUREL

Ta’n u teşnî’ eyleme, gel yakma cânım, çek elin
Kül kesilmiş cismi yakmak aşka, bil, noksân imiş

Üzme kendin derdime dermân yine derdim bana
Âşıkın dermânı, âh u zâr ile efgân imiş

Gözyaşı âşıklara pek mûteber sermâyedir
Âşıkın mâşûkuna cismi hemân kurbân imiş

Ağlamak, yanmak, tutuşmak vuslata esbâb hep
Çünkü o mahbûb-i zîşân gözlere pinhân imiş

Bahr-i aşkın lezzetinden tatmayan mahcûb kişi
Her ne olsa şübhesiz gittiği boş meydân imiş

Sa’yü gayret eyle Ken’ân ver canın aşk uğruna
Çün vücûdun burda birkaç gün daha mihmân imiş