Târih Notları

0
281

“Târihi iyi yazabilmek için hür bir ülkede yaşamak lâzımdır.”

-Wolter-

Gelecek günlerde yürüyeceğimiz yolları, târihin ışığında yürürsek, yolumuz uzamaz.

Belge, târihî olayların bıraktığı izdir. Târih, belge ile olaylara ve târihî olaylarla da târihî gerçeklere ulaşır.

“Olayları aynen nakleden târihi, hikâyeden ayırmak zordur. Sebep ve sonuçları gösteren târih ise, toplumlar için ışıklı bir yoldur.”

–Abdurrahman Şeref-