Tarihi Sözler

0
281

Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla: – 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der.

Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der:

– Biz de onlara yaklaşıyoruz.

 

ALDIĞIMIZ FİYATA

**Keçecizâde’nin Rusya’da bulunduğu sıralarda Rus Çarı, Keçecizâde Fuad Paşa’ya takılır:

– Paşa şu Girit’i satsanız!

– Hay hay, satalım ekselâns!

– Kaça satarsınız?

– Aldığımız fiyata!

Girit’in yirmi seneyi aşkın bir zamanda ve binlerce şehitle alındığını bilen Çar, sararır.

 

BİLMEK İÇİN ÖĞRENMEK

**Tarih biyografisi ve monografi sahalarında erişilmesi çok güç bilgisiyle, dünya çapında bir şahsiyet olan İbnülemin Mahmud Kemâl (İnal) a sormuşlar:

– “Sizdeki bilginin çok azına sâhip olmalarına rağmen sizden çok daha fazla tanınanlar var. Bunun sebebi nedir?”

Şöyle cevap vermiş:

– Ben bilmek için öğrendim, onlarsa bilinmek için!

 

DERDİN DEVASIZI…

**İbn-i Sinâ ya:

– Dünyada devâsı olmayan bir dert var mıdır? diye sorduklarında:

– Derdin devâsızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır, cevabını vermiş.

 

DERS ALABİLMEK

**Lokman Hekim’e:

– “Bilgeliğini kimlerden aldın?” diye sorduklarında:

– Körlerden, cevabını vermiş; Çünkü onlar, yoklamadan adım atmazlar.

 

FÂTİH NİYE ÜSTÜN

**Napolyon, S. Helen adasında sürgün bulunduğu sırada ‘Fatih mi yoksa siz mi büyüksünüz? Sorusunu soranlara şöyle cevap vermişti:

–Büyüklükte ben onun çırağı bile olamam. Çünkü ben, kılıçla zaptettiğim yerleri henüz hayattayken geri vermiş bir bedbahtım. O ise; fethettiği yerleri nesilden nesile intikal ettirmenin sırrına ermiş bir bahtiyardır.

 

GENÇ FATİH

**Bir genç, “Fatih Sultan Mehmed’in resmini neden hep yaşlı bir insan suretinde çiziyorlar” diye sorunca, bir yazarımız şöyle cevap vermiş:

– Yaptığı işler o kadar büyük ki, bunları genç bir insanın yapacağını hayâllerine sığdıramıyorlar

 

GÜNLÜK

**Bir Hristiyan, Ahmed Vefik Paşa ya:

-Câmilerinizde niçin günlük (bir çeşit koku) yakmıyorsunuz? diye sorduğunda, ondan şu cevabı almış:

-Bizimkiler abdestlidirler. Yellenmezler. Onun için günlük yakmıyoruz.

 

KADER

**Fatih Sultan Mehmet, çocukluğunda biraz yaramazlık yapınca, babası olan 2. Murat Han: -“Ne kadar yaramaz bir çocuksun, senden adam olmaz” diye çıkışır. Orada bulunan ve velâyet sırrıyla kalp gözü açık olan Akşemseddin Hazretleri, hafifçe gülümseyerek şöyle der: -Peder ne der, kader ne der.

 

KADERİN İCABI

**Kenân Rıfâi ye sormuşlar:

– Madem ki neticede kaderin dediği oluyor. O halde niçin çalışıyoruz?

Şu cevabı vermiş:

– Çalışmak da kaderin icabı olduğu için!

 

-Esra BEKTAŞ-

25.08.08