Cumartesi, Haziran 15, 2024

Tarihi Sözler

Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla: – 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der.

Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der:

– Biz de onlara yaklaşıyoruz.


ALDIĞIMIZ FİYATA

Keçecizâde’nin Rusya’da bulunduğu sıralarda Rus Çarı, Keçecizâde Fuad Paşa’ya takılır:

– Paşa şu Girit’i satsanız!

– Hay hay, satalım ekselâns!

– Kaça satarsınız?

– Aldığımız fiyata!

Girit’in yirmi seneyi aşkın bir zamanda ve binlerce şehitle alındığını bilen Çar, sararır.


BİLMEK İÇİN ÖĞRENMEK

Tarih biyografisi ve monografi sahalarında erişilmesi çok güç bilgisiyle, dünya çapında bir şahsiyet olan İbnülemin Mahmud Kemâl (İnal) a sormuşlar:

– “Sizdeki bilginin çok azına sâhip olmalarına rağmen sizden çok daha fazla tanınanlar var. Bunun sebebi nedir?”

Şöyle cevap vermiş:

– Ben bilmek için öğrendim, onlarsa bilinmek için!


DERDİN DEVASIZI…

İbn-i Sinâ ya:

– Dünyada devâsı olmayan bir dert var mıdır? diye sorduklarında:

– Derdin devâsızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır, cevabını vermiş.


DERS ALABİLMEK

Lokman Hekim’e:

– “Bilgeliğini kimlerden aldın?” diye sorduklarında:

– Körlerden, cevabını vermiş; Çünkü onlar, yoklamadan adım atmazlar.


FÂTİH NİYE ÜSTÜN

Napolyon, S. Helen adasında sürgün bulunduğu sırada ‘Fatih mi yoksa siz mi büyüksünüz? Sorusunu soranlara şöyle cevap vermişti:

-Büyüklükte ben onun çırağı bile olamam. Çünkü ben, kılıçla zaptettiğim yerleri henüz hayattayken geri vermiş bir bedbahtım. O ise; fethettiği yerleri nesilden nesile intikal ettirmenin sırrına ermiş bir bahtiyardır.


GENÇ FATİH

Bir genç, “Fatih Sultan Mehmed’in resmini neden hep yaşlı bir insan suretinde çiziyorlar” diye sorunca, bir yazarımız şöyle cevap vermiş:

– Yaptığı işler o kadar büyük ki, bunları genç bir insanın yapacağını hayâllerine sığdıramıyorlar..


GÜNLÜK

Bir Hristiyan, Ahmed Vefik Paşa ya:

-Câmilerinizde niçin günlük (bir çeşit koku) yakmıyorsunuz? diye sorduğunda, ondan şu cevabı almış:

-Bizimkiler abdestlidirler. Yellenmezler. Onun için günlük yakmıyoruz.


KADER

Fatih Sultan Mehmet, çocukluğunda biraz yaramazlık yapınca, babası olan 2. Murat Han:

-“Ne kadar yaramaz bir çocuksun, senden adam olmaz” diye çıkışır. Orada bulunan ve velâyet sırrıyla kalp gözü açık olan Akşemseddin Hazretleri, hafifçe gülümseyerek şöyle der: -Peder ne der, kader ne der.


KADERİN İCABI

Kenân Rifâi ye sormuşlar:

– Madem ki neticede kaderin dediği oluyor. O halde niçin çalışıyoruz?

Şu cevabı vermiş:

– Çalışmak da kaderin icabı olduğu için!


Önceki İçerik
Sonraki İçerik
Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!