Tarihte Adalet

0
470

Resimli Târih Mecmuası, Sayı 7,Temmuz 1950; “Târihte Adâlet” başlıklı yazıda şöyle deniyor:

(Salzburg civârında Veystum kasabasında 1400 seneleri sularında şöyle bir karar alınmıştır:

Bir köylü para cezâsına uğrar ve bunu veremeyecek halde olursa karısına tecâvüz edilecektir. Kanun yazanlar, kadının, hâkimin hoşuna gitmemesi ihtimâlini de düşünerek, böyle durumlarda cezânın uygulanmasını Mübâşire havale etmeyi uygun görmüştür. Suçlunun karısını Mübâşir de beğenmediği takdirde, cezânın infâzı Hademeye yâni Hizmetliye gördürülecektir.

Anlaşılıyor ki kanunu yazan, Hizmetlinin zevkini dikkate almamıştır.)

*

1796 yılında Svab’da sığır vebasının önüne geçmek için, bir boğa, mahkeme karârıyla diri diri gömdürülmüştür.

*

Bavyera’da işkencenin tamâmen kaldırılmasının târihi,1806’dır.Hannover’de ise işkence 1840 yılına kadar devam etmiştir.