Üç Yeni Eser

0
246

İzmir Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu san’atkârlarından, araştırmacı Sayın Ümit Yazıcı’nın imzâsını taşıyan üçüncü eser de piyasaya çıktı. Bunların ilki, Şubat 2010’da yayınlanan Hoca Râkım Elkutlu’nun hayâtı ve eserlerine dâir kitaptı. Muğla Vâliliği’nin bir kültür hizmeti olarak yayınlanan bu eseri,2011’in başında ‘’Tanbûrî Ali Efendi, Hayâtı ve Eserleri’’ tâkîb etti. Ekim 2011 târihinde ise ‘’Lem’î Atlı Hakkında Yazılanlar ve Eserleri’’ adlı kitaplar, zevk-i selîm sâhiplerinin hizmetine sunuldu. Tanbûrî Ali Efendi ve Lem’î Atlı ile ilgili çalışmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kültür hizmeti olarak neşredildi.

2011_10_22

Türk Mûsıkîsi meraklıları için birer hazîne değeri taşıyan; uzun, yorucu ve sâdece aşkla çalışmanın dışında hiçbir şekilde ortaya çıkarılması mümkün olmayan bu eserler için, başta Ümit Yazıcı olmak üzere emeği geçenlerin hepsine gönül dolusu şükranlarımızı arz ediyoruz. Demek ki yıllar yılı aşağılanan ve yok sayılmaya çalışılan Türk mûsıkîsine, Üniversiteler ve Vâlilikler çapında sâhip çıkılır hâle gelinmiştir. Bu kurum ve kuruluşların sayılarının artması en büyük dileğimizdir.İnşaallah devâmı gelir.Teşekkürler!

CEVAP VER

Yorumunuzu girin
Lütfen isminizi girin