Ulû’l-Azm

0
126

Nûr katının elçileri,

Cümlesidir nebîyullah.

Yeryüzünün bekçileri,

Sıfatları: resûlullah.

 

Rabb’ül-âlem nefesgâhı,

Meleklerin kıblegâhı,

Cennet içre karargâhı,

Âdem’dir o Sâfiyullah.

 

Münkir sulbü terk eylenen,

Mü’minleri fark eylenen,

Kâfirleri gark eylenen,

Bilesin Nuh Necîyullah.

 

Baltasıyla putlar seren,

Mü’minlere kurban veren,

Ebed müddet nâma eren,

İbrâhim’dir Halîlullah.

 

Nâr-ı beyzâ sahibidir,

Tûr-ı Sinâ cânibidir,

Hârun O’nun nâibidir,

İsmi: Mûsâ Kelîmullah.

 

Pâk Meryem’den vücûd bulan,

Hastalara şifâ kılan,

Oğul değil bir kul olan,

İsa’dır Kelimetullah.

 

“Sırr-ı levlâk” mazharıdır,

Kâinatın izhârıdır,

Yüce Allah ikrâmıdır,

Muhammed’dir Habîbullah.

Nuri ERBAY

CEVAP VER

Yorumunuzu girin
Lütfen isminizi girin