Perşembe, Temmuz 18, 2024

Vakt-i Şerifler Hayr’ola – Ağustos 2019

2 Ağustos

Sâmiha Annemiz buyuruyor ki: “Kuvvetlenmek için mutlaka birlik, berâberlik ve ahlâk bütünlüğü lâzımdır.”


5 Ağustos

Sâmiha Annemiz buyuruyor ki: “Allah’a nasıl şükretmeyelim ki, bâri biz birbirimizin hâlinden de dilinden de anlayanlardan yaradılmışız.”


9 Ağustos

Sâmiha Annemiz buyuruyor ki: “Mâdemki insan oğlu yeryüzüne bir alış veriş için gelmiş bulunmaktadır. Şu halde bu pazarda kötülükleri verip iyilikleri aldığı gibi, iyiliği satarak yerine lekeleyici, kirletici, hattâ kahredici metâlar da aldığı ne yazık ki inkâr olunamaz.”


16 Ağustos

Sâmiha Annemiz şöyle buyuruyor: “…kâinat bir vahdettir. Bu âhengi muhâfazaya meyilli olan her şey bir hayırdır. Bu âhengi bozmaya mâil/meyilli olan her şey bir şerdir. Dünyânın âhengini muhâfaza ettiğin kadar hayır işlemiş oluyorsun. Dünyânın nizâmını bozmaya çalıştığın kadar da şer işlemiş oluyorsun. Kendine zararı olmadığını zannetsen dahi -ki var- başkasına zararı olan her şeyin sana da zararı var, bu muhakkak.”


19 Ağustos

Sâmiha Annemiz buyuruyor ki: …Bugün iyi olacağına, yarın iyi olmayı düşünüyorsun. İşte bunun için zarar görüyor ve ızdırap çekiyorsun. Vakit var ben yarın bu işi yaparım, yâhut da daha gencim, yarın, bugünkü günahlarımdan yanlışlarımdan, kötülüklerimden geçerim, daha vakit çok deme. Bırak yarın düzelmeyi, bugün düzel.


23 Ağustos

Sâmiha Annemiz buyuruyor ki: “Etrâfımızda hattâ memlekette açlığa ittiğimiz zümrelerin mes’ulü biziz. Bizim isrâfımızı, hiç değilse günâhımızın kendimiz kadar etrâfımızı kollamaktan uzak tutumumuz olduğunda aramak icâp eder.”


26 Ağustos

Sâmiha Annemiz şöyle buyuruyor: “Sizi Allah’a, Allah’ın rızâsını kazanmaya çağırıyorum.”

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!