Salı, Haziran 25, 2024
Ana SayfaRıza Tekin UĞURELVakt-i Şerifler Hayr'olaVakt-i Şerifler Hayr'ola-Aralık 2023

Vakt-i Şerifler Hayr’ola-Aralık 2023

29 ARALIK

(Ne mutlu idi, hayvanlaşmış ve kudurmuş bir dünyâ ortasında gönül ve sevgi kal’ası kurmuş olana… Ve hele o kal’aya sığınma hakkı verilenlere…”

–Sâmiha AYVERDİ–


25 ARALIK

“İnsanların en çetin belâya uğrayanları peygamberlerdir. Sonra temiz kişiler gelir, sonra da onlara benzeyenler. Benzeyenlere benzeyenler belâya uğrarlar”, Hadis’inde bildirildiği gibi, insanın başına gelen musibetler sebepsiz değildir, hattâ netîce îtibâriyle bir lütuftur.

–Hz. Mevlâna–


22 ARALIK

O(Aşk) , öyle bir sözdür ki seni sözünden…Öyle bir hastalıktır ki, seni hastalığından kurtarır.

Bu aşkın illeti, sıhhatin bile canıdır. Onun meşakkatleri, her rahatın hasretini çektiği meşakkatlerdir.

Âşıklaın yanıp erimesi bir gelişmedir. Zîra ay da o yanıp erimeyle güzelleşir.

Bütün hastalar, iyileşmeyi umarlar; aşk hastası ise ‘Derdimi artırın!’ Diye feryâd eder.

Bu zehirden daha güzel bir şerbet görmedim. Sıhhat, bu hastalıktan daha güzel değildir.

Hz.Mevlâna


18 ARALIK

“Sabır Hakk’ın adıyla berâber geçiyor. Ve’l Asr Sûresi’nin sonunu oku da gör. Cenâb-ı Hak, yüz binlerce kimyâ yarattı ama sabır kimyâsına benzer var mı ya?”

–Hz. Mevlâna–


15 ARALIK

Dostlar, ye’se düşmeyin!

Zahmetten sonra rahmete kavuşursunuz.

Ancak,

Sevgiden başka bir elbise giymeyin,

Sevgiden başka bir libâsa bürünmeyin!

Aşk büyülerinin

İpi düğümlenmiştir.

Aşkın

Elem ve eziyet ateşi yalımlanmıştır.

Aşk, kaybedilmiş bir nîmettir ki;

Bulmaya çalışmayan

Mahrûm olur gider.

Aşkı elden kaçırırsanız

Gaflete düşmeyin!

Araştırın, bulmaya savaşın onu…

Aklınızı başınıza alın;

Ne uyuyun, ne yiyin

Ona yaklaşmadıkça!

Rahat etmeyin onu görmedikçe!

Gönlünde dert olanın,

Yolunu yağmur

Nereden vurur?

Onu çamur,

Nasıl yoldan alıkor?

O,ancak aşkta konaklar..

Başka konağı yoktur onun!

–Hz. Mevlâna–


11 ARALIK

(Bu herif, tatlı sözlüdür, boğazı da pek boldur. Üstündeki elbise yenidir ama içindekiler paramparça.

Hîle için o elbiseyi giyerse bilin ki kendisinin değildir; halkı aldatmak için giymiştir.

Ey temiz kalpli! Hakîm o-lmayan kişinin dilindeki hikmet sözünü de iğreti elbise bil!Hırsız, güzel bir elbise giyse bile; o eli kesik, senin elini nasıl tutar, sana nasıl yardım edebilir?)

–Hz. Mevlâna–


Hz. Mevlâna buyuruyor:

“Hak Teâlâ Hazretleri, Cennet ehlinden irşâd için, dünyâya enbiyâ ve evliyâ gönderdi. Tâ ki Cehennem için beslenenleri onlara göstermiş olsun.” (Abidin Paşa, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, İst.1887, c.4, s.223; Mesnevî 1/2575)

Nitekim Hak Teâlâ, Kur’ân-ı Azîmüşşân’da Rahmân Sûresi’nde buyurmuştur, şöyle ki:

(Allah, iki denizi yekdiğerine kavuşmuş olarak salıverdi. Aralarında bir berzah, engel ve mânia olduğundan, birisi diğerine galebe ile onun özelliğini bozamaz. Binâenaleyh ey ins ü cin tâifeleri, Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîb edersiniz?(Rahman, 19-20)

Âyette geçen iki deryâ’dan maksadın ne olduğunu Cenâb-ı Mevlânâ, Mesnevîsinde şöyle tefsir etmektedir:

(Cehennem ehli ile Cennet ehline bak ve gör ki bunlar -dünyâda- bir arada yaşadıkları halde ortalarında bir berzah ve mâni’a olduğundan, biri diğerinin mertebesini ve sınırını geçemez.)

Şerh: Cennet ehli olan müminler ve ahlâk-ı hamide sâhibi kullar ile, Cehennem ehli olan müşrikler, kâfirler ve müfsidler muayyen bir müddet dünyâ âleminde berâber bulunurlar ise de, hikmet-i Rabbâniye bunları mezc etmeyip din ve îman ehlinin huyları başka, kâfirlerin ve mütekebbir olanların huyları ve halleri başkadır.

(Abidin Paşa, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, İst.1887, c.4, s.223; Mesnevî 1/2575)

(MESNEVÎ’DEN Gönüle Hayat Bahşeden NEFESLER, Mustafa UTKU, Uludağ Yayınları-İst. 2007)


4 ARALIK

(Dost, “Allah’dan başka mevcud yoktur” düsturunu unutturacak şekilde söylenen her tenkid sözünü gıybet sayar.)

–Sâmiha AYVERDİ–


Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

Bayram, Nasıl Bayram Olur?

HAC

İnsan ve Hıdrellez

error: Muhtevâ korumalıdır!