Vakt-i Şerifler Hayr’ola- Eylül 2021

0
506

30 Eylül

(Hikmet, yağmura benzer. Mâdeninde sonsuzdur fakat ne kadar gerekiyorsa o kadar yağar. Kışın, baharda, yazın, güzün, ölçülü miktarda. Ama o geldiği yerde sonsuzdur. (…)

Hani kınamışlardı da, Peygamberimize, “Kur’an neden âyet âyet iniyor da sûre sûre inmiyor?” Demişlerdi.

Efendimiz buyurdu ki:”Bana tam olarak, birden inseydi, yanar giderdim, kalmazdım ki!” Çünkü bilip anlayan, azdan çoğu, bir şeyden bir çok şeyi, bir satırdan, işin tamâmını anlar. (…)Söz, îman ve himmet miktarınca artar durur.(…) Bir insan vardır, ona denizler bile yetmez. Bir insan da vardır; birkaç katre yeter ona ve fazlası zarar verir. Bu yalnız mâneviyat, bilgiler, hikmet âleminde böyle değildir, her şeyde böyledir.)

Hz. Mevlâna


27 Eylül

‘’Kanaat, tükenmez bir hazînedir.’’

‘’Doğruluk, rızkı; hıyânet de fukarâlığı çeker.’’

‘’Gözlerin zinâsı, bakmaktır.’’

‘’Hayânın hepsi hayırlıdır.’’

Hadis-i Şerifler/ Prof.Dr.Ali YARDIM, Şihâbü’l-Ahbar’dan


24 Eylül

(İnsanlar, büyüdükleri zaman iş güç içinde, âşinâlarından uzak dururlar. Ama acze düştükleri ve azledildikleri gün, gönül dertlerini dostlara dökerler.)

Gülistan’dan (Şeyh Sâdî-i Şirâzî)


20 Eylül

(Ey Oğul! Kader oluğunun altında uyu. Bunu, sabra yaslanarak, kadere gönülden rızâ göstererek, felâha erme ümidi içinde ibâdet ederek yap. Eğer böyle olmağa devam edersen, Allah, mukadder olan şeyleri kendi lütuf ve ihsanından sana gönderir. Hem de senin isteyemediğin ve temenni edemediğin güzel ve hayırlı şeyleri.)

Hazret-i Geylânî


17 Eylül

(… Allâhım, uzuvlarımızı sana kulluk yapmakla, kalplerimizi seni tanımakla, uzun ömürlerimizin gecesini-gündüzünü sana lâyık olmaya çalışmakla meşgûl eyle! Bizi, bizden önce gelip geçmiş sâlihler topluluğuna ilhâk eyle!.. Bizi de, onlara vermiş olduğun maddî-mânevî rızıklarla rızıklandır. Onlar için olduğu gibi, bizim için de ol! Âmin!)

Hazret-i Geylânî


13 Eylül

ÂRİFÂN’IN SÖZLERİ:

(İnsan, yükselip alçaldığını kalbinin meylinden anlasın.)

(En rahat yastık, vicdandır.)

(Ömür sermâyeni zâhir zînetlere harcama… Gez, eğlen ama bu sende iptilâ hâline gelmesin.)


10 Eylül

(Tövbeyle, Allah’ın azâbından kurtulabilirsin. Ama halkın dilinden kurtulamazsın.)

(“Kötü kalpli ile hasetçi, ben gibi bir zavallının durmadan ayıbını arıyor”, diye ne söylenir durursun? İster kanını dökmeğe kalkışsınlar, isterse kötülüğünü dilesinler; iyi biri olup kötü görünmen, kötü olup da iyi bilinmenden hayırlıdır.

Ama bir de beni gör; Herkes benim hakkımda en iyi düşünceleri beslerken, ben tam mânâsiyle noksanlıklar içindeyim.)

Şeyh Sâdî-i Şirazî


6 Eylül

”Düşünmek denilen çalışmaktan kaçınmak için, insanoğlunun bulamıyacağı bahane yoktur.” Thomas Edison


”Önce fârenin şerrini def et, sonra buğday biriktirmeye çalış!” Hz.Mevlâna


”İslâmiyet’in pratiği, Hırıstiyanlığın ancak teoriğidir.” Roger Garaudy


”Yükselmenin en alçakçası, zayıfların sırtına basarak yükselmektir.” Schiller


”İrâdesi kuvvetli insanlar en ağır ve ümitsiz durumlar karşısında bile başarıya ulaşabilirler.” Newton


3 Eylül 2021

PEYGAMBER EFENDİMİZ BUYURUYORLAR Kİ:

“Güzel soru, ilmin yarısıdır.”

“Bereket, büyüklerinizle birlikteliktedir.”

‘’Yazının îtibârı, mührüdür (imzâsıdır).’’

‘’Dînin özü, günah ihtimâli olan şeylerden sakınmaktır (vera’dır).’’

‘’Zenginin, vâdeli borcunu vaktinde ödememesi zulüm; varlıklı kimsenin dilenmesi ise utançtır.’’