Vakt-i Şerifler Hayr’ola – Kasım 2020

0
6

CÜMLEYE GÖNÜL DOLUSU MUHABBET… VAKT-İ ŞERİFLER HAYR’OLA!

2 Kasım 2020

(Şekil, mânâyı bulmak için bir kapıdır. Yazık ki insanlar bu kapının sanat inceliklerine, estetik vasıflarına dalarak, onu açıp içinde gizli hazîneyi elde edemiyorlar.) Sâmih Annemiz.


6 Kasım 2020

(… Kendileri, bir âyin esnâsında üç aylık kundaklı bir çocuğun üzerine evvelâ bir, sonra iki ayağı ile çıkarak zikrettiler. Sonra çocuğu öpüp geri verdiler. Ben bunu iki defa gördüm.) – Mehmed Dede.(Hayâli Cihan Değer, s.209.)


8 Kasım 2020

Bütün ahlâksızlıkların, bütün zilletlerin, alçalmaların sebebi nefsin hevâsına uymaktandır. Öyle değil mi ki, bir insanda kin, garez, kibir, intikam duygusu olmazsa birbirinin gırtlağına sarılıp boğuşmak olur mu?..) – Sâmiha Annemiz.


13 Kasım 2020

(Birisi:
-Çok korkuyorum.
Ken’an Rifâî Hazretleri:
-“Hayır korkma… Burada ağlayan orada güler. Burada gülen orada ağlar. Dünyâ âhiretin tarlasıdır. Burada ektiğini orada biçersin. Kırbana su doldurursan, orada içersin. Yoksa çölde susuz kalırsın.”)


16 Kasım 2020

(…gerek fertler gerek cemiyetler ve gerek milletler için en korkulu tutum, geçmişi bilmemek ve hâli de, bu tanımadığı mâzînın üstünde yanlış inşâya çalışmaktır ki, gelecek için en büyük tehlike, işte cehâlet ve gafletin attırdığı bu yanlış adımdır.

“Türk milleti, yabancı ideolojilerden istiâne etmeye, medet ummaya ihtiyâcı olmayan zengin bir geçmişe sâhiptir. Yeter ki bu târihî dirliğinin anahtarını bulabilsin.”

“Ey Türk oğlu Türk!..Sen bir hurma fidanından daha mı âciz daha mı zavallısın ki, altında ezilip kaldığın yükü silkip atamıyor ve şânını, şerefini, yığın yığın iftihar hazînelerini gün yüzüne çıkaramıyorsun!.. Senin suçun, onlara görmeyen gözlerle bakmandır. Evvelâ sen kendini ara, bul ve tanı…” – Sâmiha Annemiz.


20 Kasım 2020

(Kendinizi küçümsemeyin, bize büyük bir emânet verilmiştir. “O emâneti çoğaltacağız, yayacağız, doğudan batıya götüreceğiz” deyip ona göre çalışmamız lâzım. Yoksa bacağını uzatıp rahat etmek kolay, ama bize göre değil.) S.Annemiz


23 Kasım 2020

(Sevdiğim üç şey aşk edep ve irfânı tahsil için çalış.) – Hazret-i Ken’an Rifâî.


27 Kasım 2020

(Eti, deriyi örten kürkleri, gün olup insanın sırtından çıkarabilirler; fakat rûhun kametindeki (Boy, endam) mânevî kaftanın, bu kürkün hırsızı olamaz.) – Sâmiha Annemiz.


Ne olur, hiç olmazsa bundan sonra ölülerden daha ölü olan biz diriler uyanıp bir Bizans fethinin târihteki önemini vakit geçirmeden çoluğumuza çocuğumuza öğretelim ve böylece henüz ölmediğimizi târihe anlatmış olalım.) Sâmiha Annemiz.