Pazartesi, Mayıs 27, 2024
Ana SayfaRıza Tekin UĞURELVakt-i Şerifler Hayr'olaVakt-i Şerifler Hayr’ola – Mayıs 2020

Vakt-i Şerifler Hayr’ola – Mayıs 2020

1 Mayıs 2020

(Hz. Pîr Rifâî, “Ben evlâdlarımın kusur gören gözlerini kör ettim” buyurmuş. İnsan kusuru dâima kendisinde aramalıdır. Kanûnî de “Yârsız kalır âlemde ayıpsız yâr isteyen” demiş. Kul hatâsız olmaz, evliyânın bile bâzı kompleksleri vardır ki ömür boyu kurtulamaz.) Sâmiha Annemiz.


4 Mayıs 2020

(Sen, duyduğunu önce kendine öğreteceksin ki hâlin güzelleşsin, edebin üstün gelsin.) – Sâmiha Annemiz.


8 Mayıs 2020

(…Evet yavrum, nereye istersen git, fakat dünyânı da berâber götür. Mûsıkîsi, edebiyâtı, sanatı, hulâsa irfan ve medeniyeti ile mensup olduğun milleti araştır, sırlarını çöz, oku, öğren ve öğret ki Türk çocuğunun kendine ve cemiyete karşı ödenmez borcu budur. Dünyânın hangi tarafına gidecek olsan bu vazîfenin hâmili/taşıyıcısı ve nâkili/nakledicisi olduğunu bil ve bildir.) Sâmiha Annemiz.


11 Mayıs 2020

(…Gerçek dostlarını tanı ve eteklerini bırakma. Günübirlik menfaate dayanan dostluklara kapılma. Şunu da bil ki insanlara karşı fedâkâr olmayan kimsenin, fedâkârlık beklemeye hakkı yoktur. Etrâfına iyilik et ki iyilik bulasın. Fedâkâr ol ki karşılık bulasın. Bilhassa israftan kaçın. Derbeder ve müsrif kimsenin iki yakası bir araya gelmediği gibi, çoluğunu çocuğunu da sefil perişan eyler. Paranı yalnız kendi ihtiiyaç ve zevklerine değil, muhtaçlara da tahsîs et. Ancak başkalarına yardım ederek temizlenmiş para hayırlı paradır ve sâhibine de hayırlı olur.) – Sâmiha Annemiz.


15 Mayıs 2020

(Allah yolunda bile cebir yok. Talebin olursa, merkezden çekilirsen bu meclise gelebilirsin. Bu yolda cebir yok.) –Sâmiha Annemiz.


18 Mayıs 2020

(Hiçbir şey hocasız olmaz. Bir söz vardır; ‘Allah’la kul arasına girilmez’ diye. Kim giriyor ki?.. Yol açıyor. O zaman Kur’an da olmazdı. Kur’an yokken gene Allah vardı. Dünyânın en nâdîde ve güzel piyanosu ve notalar verilse sana, bilmiyorsan ve bir hoca sana öğretmiyorsa çalamazsın. Mutlaka hoca lâzım. En basit bir şeyde bile birinin irşâdına ihtiyaç vardır. Neden biz dünyânın en bahtiyar insanlarıyız. Çünkü başıboş değiliz. Sâhipliyiz elhamdülillâh.) – Sâmiha Annemiz.


19 Mayıs 2020

Allah, içinde bulunduğumuz nîmetin kadrini bildirecek aşkullah, şevkullah, muhabbetullah lûtfetsin… Muhabbet-i Hazret-i Ken’an Rifâî için kerem kılsın. Nerede durduğumuzun, nereye yürüdüğümüzün şuûrundan mahrum eylemesin. Cümlenizin kandilini tebrik ederim, gönül dolusu muhabbetle…


22 Mayıs 2020

İlhan Annemiz buyuruyorlar… Hizmeti ihlasla yap.Hizmet eden sensin,başarıyı tahakkuk ettiren Allah’tır. Hizmette olan imtahandadır. Bunu hiç unutmadan hizmete devam etmelidir. Hizmeti yapmalı. Neticeye gönül bağlamamalıdır.. Gerekeni yap bir şey bekleme…


25 Mayıs 2020

İlhan Ayverdi buyuruyorlar: “Her şey Hakk’ın bir tecellisine mazhar olduğuna göre, her yaradılmışa hürmet, Hakk’a hürmettir.’ Yaradılanı hoş gör… Yaradandan ötürü’ demek gerek.. İşte gönül kapılarını açan anahtar: İnsana hürmet, sevgi ve ilgi…”


29 Mayıs 2020

Ahmed’er-Rifâî Hz. buyuruyorlar. ”İhvânın sıkıntılarına,yüklerine iştirak ediniz,sözlerini hoş görünüz, kalplerini incitmeyiniz, ayıplarını örtünüz. Onlara noksan gözü ile bakmayınız.

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!