Vakt-i Şerifler Hayr’ola-Mayıs 2022

0
191

23.05.2022

(Din, cemiyetin sırtını yasladığı bir fon, her hâl ü kârda müşâvere ettiği bir dosttur ki, ona ihtiyaçtan müstağni olunamaz. Ancak bir din, ihtirasların elinde oyuncak olup kaldığı için zaafa ve geriliğe sürülmüştür.)

Sâmiha AYVERDİ


20 MAYIS

(İlim odur ki, seni Allah’a götürür. Hazret-i Rifâî buyuruyor ki: “O ilim ki amelsizdir, ne fayda verir? O amel ki ihlâssızdır, ne işe yarar”?)

Sâmiha AYVERDİ


16 MAYIS

(Ehlullahın etrâfında bulunan kimselerin kusurlarına işâret edenlere:

-Medîne-i Münevvere ahâlisi, kendilerini hor gören ve aşağılayan kimselere hal lisâniyle derler ki: ‘Bir kıymetli ve bahâ biçilmez pırlanta yüzüğün etrâfındaki serpinti taşlara nasıl kıymetsiz der, onlara değer biçmezsiniz?’

Ken’an Rifâî Hz.


13 MAYIS

(Küçük bir çocuk, ölesiye sevdiği anasından niçin ve ne zaman korkar? Ancak anasının hoşlanmadığı,istemediği bir fiilde bulunduğu zaman paylanmaktan ve azarlanmaktan hapsedilmekten, sevdiği şeylerden menedilerek cezâlandırılmaktan korkar. O ana ki çocuğuna karşı bir korkuluk olmadığı halde, îcâbında bütün bu cezâ usûllerine mürâcaat etmesi ne kadar dikkate şâyan değil mi?

Demek ki insanların da Allah’tan değil, kendilerinin pervâsızca el attıkları her uygunsuz fiillerinden korkmaları lâzım. O zulmü yapan, cezâ görmeye sebebiyet veren kendisidir.)

Sâmiha AYVERDİ


9 MAYIS

(Hasmının akıllı oluşu, kişinin bahtiyarlığındandır.)

Câfer Sâdık Hz.

(Maddî ârızalar ve illetler, imtihan veya bir mükâfatlandırma hazırlığıdır. Asıl, mânevî iptilâ ve illetler cezadır.)

Sâmiha Ayverdi


30 MAYIS

(Maddî ârızalar ve illetler, imtihan veya bir mükâfatlandırma hazırlığıdır. Asıl, mânevî iptilâ ve illetler cezâdır.) -Sâmiha Ayverdi