Pazartesi, Mayıs 27, 2024
Ana SayfaRıza Tekin UĞURELVakt-i Şerifler Hayr'olaVakt-i Şerifler Hayr'ola - Ocak 2024

Vakt-i Şerifler Hayr’ola – Ocak 2024

29 OCAK

–Bir kulun Allah tarafından sevilip sevilmediğini anlaması kaabil midir?

–“Tabiî kaabildir. Hak yolunda belâ ve mihnetlere ne mertebe sabrın var? Nefsini yenmek için ne türlü uğraşıyorsun? Sadâkat ve muhabbetin ne ölçüdedir? İşte bunları tarafsız olarak tartarsın. Doğruluğun, teslimiyet ve istikaametin nicedir, bunları da düşünür ve Allâh’a olan yakınlığını anlamış olursun.”

–Ken’an Rifâî Hz.–


26 OCAK

(…Zaman, dinlemiyor geçiyor. Günler birbirini tâkip ediyor. Tâ ki son durağa kadar. Karganın arkasından gidersen seni mezbeleye-çöplüğe- götürür. Bülbülün arkasından gidersen, elbette gülistana gidersin.)

–Ken’an Rifâî Hz.–


22 OCAK

(Aşk ile îmâna erişmek imtiyâzı, ezelde kazanılmış bir zenginliktir ki bu yolun yolcuları, eski devirlerden kıyâmete kadar eksiksiz devam edecektir.)

–Sâmiha AYVERDİ–


19 OCAK

BİR HADİS:

(Îmânı en kâmil müminler, ahlâkı en güzel olanlardır. O kimseler ki dostlukları incitmez; severler- sevilirler. Sevmeyen, sevilmeyen kimsede hayır yoktur.)

-Taberânî,1/362-


15 OCAK

(…Yavuz Sultan Selim zamânında Bizans’ın Ortodokslaşmış Türk unsurunu İslâm’a döndürmek isteğine karşı Molla Ali Cemâlî isimli îman adamı: “Lâ ikrâhe fiddîn” diyerek, dinde zorlama yoktur cevâbını vermek suretiyle koca pâdişâhın teklifini ne tasdik etmiş ve ne de tatbike koymasına izin vermiştir.)

Sâmiha AYVERDİ


12 OCAK

(Âşikâr ki derviş kişi, bir iç saltanatının üslûp ve nizâmını cemiyete nakletmekle vazifeli insandır.)

Sâmiha AYVERDİ


8 OCAK

(Hikâye ederlerdi ki, Ulu Tanrı: “Ey benim kulum! Senin ihtiyâcını ve dileğini yalvarmanla, duâ etmenle çabucak yerine getirirdim; fakat senin yalvarış ve inleyişinin sesi hoşuma gidiyor. İşte daha çok ağlayıp inlemen ve sesini daha çok duymam için dileğini yerine geç getiriyorum” buyuruyor. Meselâ bir adamın evin kapısına iki fakir geldi. Biri hoşa giden sevimli ve beğenilen bir tip; öbürü ise tamamen bunun aksine çirkin ve sevimsiz. Ev sâhibi uşağına: “O sevimsiz olanına bir parça ekmek ver de hemen kapımızdan uzaklaşsın” der. Sevimli olanına ise: “Daha ekmek pişirmediler. Pişip gelinceye kadar bekle!” Diye vaatte bulunulur.)

–Hz.Mevlâna


5 OCAK

(Her memleketin münevveri, o memleketin târihî ve içtimâî değerlerinin birer portörüdür, ki bu üstün zümre taşıdıkları kıymetleri halk tabakalarına nakletmekle mükelleftirler.

Bizde ise keyfiyet tamamen aksinedir. Zîra Türkiye’de münevverlik alâmeti, tarihe, dile, dine karşı cephe almak şeklinde tecelli etmek dalâletine demir atıp kalmıştır. Öyle zannediyoruz ki, yabancı ve tehlikeli ideolojilerin pençesine düşmüş bu sahte münevverler kütlesine, elele vermiş bir dil, din ve târih şuurunun bir ağızdan bağırışını duyurmak zamânı gelmiş hattâ geçmiş bulunuyor. Evet bu millî benliğinden ölmüş zavallı kütleye, İsrâfil Sûru gibi: “Diril, kalk!” demek vaktidir. Tâ ki canlanıp, dağarcığını millî değerlerle dolduracak bu aydın kütle, halk arasına karışan, halk tabakalarını uyandırmakla vazîfelenmeyi borç bilecek bir anlayışa vâsıl olsun…)

–Sâmiha AYVERDİ–


1 OCAK

(…biz insanlar, beden kafesimizin içinde mahpus tuttuğumuz ruhumuz kuşunu neden âzâd etmiyoruz? Bu ilâhî emânet, bir oyuncak kuştan da mı değersizdir ki, kinlerimizi yalan, riyâ, fesat fitne kafesinden, iyilikler, sevgiler ve güzellikler dünyasına uğurlamayı düşünmüyoruz?)

–Sâmiha AYVERDİ–


Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!