Salı, Nisan 16, 2024
Ana SayfaRıza Tekin UĞURELVakt-i Şerifler Hayr'olaVakt-i Şerifler Hayr'ola-Şubat 2024

Vakt-i Şerifler Hayr’ola-Şubat 2024

26 ŞUBAT

(…Bizde mâteessüf tarîkati ve tariki çok başka anlamışlar. İşin yalnız dış yüzünde kalmışlardır. … Bu ilmi öğretecek, bu ilmin semeresini elde ettirip, sâlikin istikbâlini kurtaracak muallim de ancak bir kâmil mürşittir. Fakat her mürşide el verme, yolun sarpa uğratır. Mürşid-i kâmil olanın yolu âsân imiş.)

Sâmiha AYVERDİ


23 ŞUBAT-

(Üç günlük dünyânın ikbâl ve saltanatına gönül kaptırıp, ilâhî adâletten yiyeceği silleyi görmezlikten gelen nicelerini sayıp sıralamaya kalkışacak olursak, bir deve yükü kitap meydana gelecektir. Onun için biz, Hak terâzisini doğru tutmak yolunda Allah’tan yardım niyâzında olalım, vesselâm.)

Sâmiha AYVERDİ


19 ŞUBAT

(Diploma almak kâfi değil, o sâdece kabiliyetin tasdikidir.)

Prof. Dr. Süheyl ÜNVER


16 ŞUBAT

Allah, insana şah damarından daha yakındır. Halbuki sen, ok gibi olan düşünceni uzaklara fırlatmaktasın. Ey yayını çekip oku atan! Av, yakında, sense uzağa bakmaktasın.”

Hz. Mevlâna


12 ŞUBAT

(…Kore’de soğuk çok kavurunca, halk titriyor ve ısınacak çâre de bulamıyor. (Bizim) Binbaşı yerlilere soruyor: “Ormanlarınızın ucu bucağı yok, neden kesip yakmıyorsunuz?” diyor. Aldığı cevap: “Bizim ısınmamız bahâsına torunlarımız aç mı kalsın?” demek oluyor. Bu anlayış noksanından, Anadolu’nun yemyeşil ormanlarının yerlerinde şimdi tarlalar, çıplak dağlar alabildiğine gidiyor, gidiyor…)

Sâmiha AYVERDİ


9 ŞUBAT

(…Ne denir, nasıl inkâr edilir ki, fesat, fitne, hîle ve şekâvet gibi/ Kötü iş işleyecek yapıda olmak gibi/ nefsânî his ve meyiller, beşere musallat olmuş ruh hastalıklarıdır. Mühim ve lüzumlu olan, bu öldürücü hastalıkların ilâcını bulmak, tedâvî yollarına gitmektir.

Bu ilâç da, gelmiş geçmiş hikmet ve irfan erlerinden mîras kalmış devâlardır.Bence, insan oğlu kendi kendisi ile istişâre edip, hesaplaşarak bir rûhî nizam çerçevesinde insanlık mes’ûliyetini idrâk ve hâl eylemesi, beşer olarak yaratılmış olmasının ilk şartı bulunsa gerek…)

Sâmiha AYVERDİ


5 ŞUBAT

(…Bugünkü Türkçe ile geçmişteki zengin ifâde ve nükteleri yakalamak mümkün mü? Elbette ki hayır.Zîra artık Türkçeye hâkim, karîhası geniş /içine doğan fikir ve düşünce zenginliği/, istîdatlı ustaları bulmak kaabîl olmadığına göre, bulunan yeni tiplere ısınmak hiç de mümkün olmasa gerek. Gerçi dev adımlarla yürüyen dünyâda geçmişin günümüzde aynen yaşaması düşünülemez.

Ama gidenin yerini tutacak olanın, günün insanına vereceği cevapla onu tatmin etmesi de gene bir emr-i zaruridir. Aksi halde buna yenilenmek değil, bozmak, alt üst demek daha doğru olur.

Öyle ki bir orkestra şefinin, karşısındaki sanatkârların yarı yarıya azalmış olması ile, orkestranın çalışamayacağını düşünerek bagetini bırakıp bir köşeye çekilmekten başka yapacağı ne olabilir? Bu eksik kadro ve nâtamam/ tam olmayan,eksik/ âletlerle orkestranın çalışamayacağı âşikâr olduğuna göre, tıpkı şef gibi, Karagözcüye de meş’alesini üfleyip söndürmekten başka ne kalmıştır?)

Sâmiha AYVERDİ


2 ŞUBAT

(…Bugün Türk Milleti, dünya işleri ile derûnî gerçekleri ayırmış bulunmaktadır. Bunun kütleye ne kazandırdığı ya da ne kaybettirdiği, henüz dile getirilemeyen bir çetrefil dâvâ…Evet, karşımızda, eli ayağı, ağzı burnu ile gördüğümüz kimsenin bir de göremediğimiz derûnî varlığı olduğu nasıl inkâr olunabilir? Evet, gözlere âşikâr olan organlardan başka, dîdelere nihan, adâlet, insaf, merhamet ve şefkat gibi duygularımız var. Öfke, kin intikam gibi dâima terbiye ve müdahalelere muhtaç taraflarımız nasıl olmaz? Halbuki, îmandan nasip almamış bir liderin, etrâfını çevreleyen kuvvetin adı “demokrat” da olsa, vicdânî ve derûnî sesin îkaz ve uyarıları aslâ bir iç terbiyesinin yerini dolduramaz. Durmadan yeniliklerin peşinde koşan insan oğlu, bu gerçeği önünde sonunda idrak edecek, etmeye de mecburdur.)

Sâmiha AYVERDİ


Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!