Var

0
281

Mende Mecnûn’dan füzûn âşıklık isti’dâdı var

Âşık-ı sâdık menem Mecnûn’un ancak âdı var

N’ola kan tökmekde mâhir ola çeşmüm merdümü

Nutfe-i kâbildürür gamzen kimi üstâdı var

Kıl tefâhur kim senün her var men tek âşıkun

Leylî’nin Mecnûn’u Şîrîn’ün eger Ferhâd’ı var

Ehl-i temkînem meni benzetme ey gül bülbüle

Derde yoh sabrı anun her lâhza min feryâdı var

Öyle bed-hâlem ki ahvâlüm görende şâd olur

Her kimün kim devr cevrinden dil-i nâ-şâdı var

Gezme ey gönlüm kuşu gâfil fezâ-yı ışkda

Kim bu sahrânun güzer-gehlerde çok sayyâdı var

Ey Fuzûlî ışk men’in kılma nâsihden kabûl

Akl tedbîridür ol sanma ki bir bünyâdı var

Fuzuli

CEVAP VER

Yorumunuzu girin
Lütfen isminizi girin