Yemek Destanı – Aydil Erol

0
250

Ömrüm uzun eyle ey Ulu Tanrı’m
Gece gündüz şükür etmek isterim

Çalışıp didinip nefis yemekler
Dişlerim keserken yemek isterim

Toygayı içmeli hep sıcak sıcak
Kırk keklik kâfidir, fazlayı bırak
Onlar da yetmezse yumurta kırak
Can boğazdan gelir demek isterim

Kuştüyünden yatak, ipekten döşek
Mersedes isterim, sanma ki eşek

Taşdelen suyunu kafaya dikek
Her gün yüz bir koyun kesmek isterim

Bir güzel isterim ferişte, melek
Boyu fidan olsun, dili de ipek
Aşkın şarabını beraber içek
Sarılıp her gece yatmak isterim

Çorbayı versinler hep altın tasta
Ekmek bulamazsak çilekli pasta

Her gün yemez isem olurum hasta
Havyarı okkayla yutmak isterim

Kalender meşrebim istemem fazla
Günlerim dolmalı neşeyle sazla
Ömrümü geçirip baharla yazla
Ada’da, Moda’da gezmek isterim

Süleymaniye’ye şöyle uzanıp
Dârüzziyâfe’de yemeği yiyip

Leziz demirhindi, kuşburnu içip
Kanatlanıp hemen uçmak isterim

Tarhana çorbası kuvvetli gıda
İçmeli her zaman bay ile geda
Onun için neler edilmez feda
Aklımı başıma almak isterim

Baklava dediğin fıstıklı ballı
Elmalar olmalı yapraklı, dallı

Kadayıf gelirse çifte kaymaklı
Öylece tadına bakmak isterim

Ne hoş olur hoşaf, pilâv, erişte
Üşüşür yeğenler, amca, enişte
Yemekler bitmeden çabuk yetiş de
Sana da bir tabak koymak isterim

Pehli’yi hanım yakmadan önce
Külbastıyı kedi kapmadan önce

Hiç kimse elini atmadan önce
Elbet tıka basa doymak isterim

Haberi var mıdır tokların açtan
Vazgeçmek olamaz asla güllâçtan
On beş kâse yiyip ben de sütlâçtan
Bu zevkle gönülden gülmek isterim

Kebabı yapmalı uygun yerinden
Üstüne yemeli şekerpâreden

Oh demeli insan içten, derinden
Öylece kendimden geçmek isterim

Bülbülün yuvası, sarığı burma
Üstüne bir tepsi olgunca hurma
Aç iken sakın hiç hâlimi sorma
Doyunca bıyığım burmak isterim

Bükme’yi sorarsan Safranbolu’da
Etli ekmek dersen Kastamonu’da

Saray’ın helvası, o da Bolu’da
Hepsinin adını anmak isterim

Nerede sandöviç, nerede kete?..
Bankalar soyuyor her gün bir çete
Çoluk çocuk hasret kalınca ete
Ağzımı poyraza açmak isterim

Ne yapayım ABD’nin Buş’unu?..
Geliniz yiyelim hamsi kuşu’nu;

Severim yazısını, yokuşunu
Vatanıma bin can vermek isterim

Yüksel Toplu Yemek geliyor başta
Ayrı bir lezzet var yaptığı aşta
Tadına, zevkine hele bir şaş da
Onun da zevkine kanmak isterim

Domates, patates almalı derim
Salçayı yemeğe salmalı derim

Tandırın başında kalmalı derim
Turnayı gözünden vurmak isterim

Bir yarar beklenmez asla sertlikten
Ne zarar görülmüş bilmem mertlikten
Perde pilâv’ Türkistan’dan, Kerkük’ten
Gelince kaşığı çalmak isterim

Mantıyı, çılbırı bulmak mı gerek
Hindiyi, tavuğu ütmek mi gerek

Üstüne bir kahve içmek mi gerek
Karnımı doyurup yatmak isterim

İkide bir ne vuruyon döşüme
Turacın kebabı gider hoşuma
Otuzunu birden kendi başıma
Kızartıp kızartıp tatmak isterim

Evimi yaptırdım döşedemedim
Hellim’i yedim de doyabilmedim

Cengiz Topel’i de unutamadım
Beşparmak dağından aşmak isterim

Balığa gelince olmalı torik
Üzümler dalında şimdilik koruk
Ağzının tadını biliyor moruk
Ona da helvadan sunmak isterim

Sofrayı bahçeye kurmalı derim
Yoksulun hatırın sormalı derim

Düşleri hayıra yormalı derim
Her aşın tadına bakmak isterim

Bulunca içmeli ekşili paça
Bir kâsesi acep kaçadır kaça
Söyle dokuz yorgan yeter mi aça
Doyunca gözümü yummak isterim

Kayıkçılar sıkı çeker küreği
“Çatal olur efelerin yüreği”
Unuttum sanmayın sakın böreği
Tepsiyle fırına sürmek isterim

Vezirin parmağı yarasın işe
Lezzet dediğin şey dokunsun dişe

Pekmez, şerbet, ayran hep şişe şişe
Kana kana içip gitmek isterim

‘Kaçamak’ olursa tatlıdır bazı
Yiyelim bulguru, dolma, piyazı
Aç kalmasın Âşık Veysel’in sazı
Horyatla, bozlakla coşmak isterim

Pestili döküp de dama serelim
Taze sucukları ipe gerelim
Bu zevkin sırrına biz de erelim
Ekşi kazanına dalmak isterim

Kırım kırım kırılmasın hiç Kırım
Yeşilada benim namusum arım

Çiğ börek yemeğe elbette varım
Kefe’nin uğrunda yanmak isterim

Dilberin dudağı, hanım göbeği
Yemek pişirirken kaçırma yağı
Bulursak yiyelim kuzukulağı
Aşların zevkine varmak isterim

Bugün o yemekler hep hayal oldu
Çarşı, pazar, şehir hamburger doldu

Gençlerin yüzleri sararıp soldu
Ağzımın tadıyla ölmek isterim

Aydil Erol der ki nerde kalmışım
Gönlümü sevdaya derde salmışım
Gaflet uykusuna nasıl dalmışım
Mevlâ’nın yüzünü görmek isterim

Aydil Erol