Yobaz Batı

0
229

*İngiltere’de Kraliyet cemiyeti 1752 yılında gregoryen takvimini kabûl edince kilise buna karşı çıkmış ve papazların teşvîki ile halk gösteriler yapıp:”Takvim değişince sene, on bir gün ileri gitti; siz bizim hayâtımızdan on bir günü çaldınız” diyerek Londra sokaklarında cemiyet üyelerine saldırmıştır.

*Çek ve ciro uygulaması çok eski devirlerde de kullanılan şeylerdi. Bunun böyle olduğunu Çiçero’nun mektuplarından anlıyoruz. Meselâ Bono usûlü, Bâbil’liler tarafından bile tatbîk edilirdi. Hipotek (ipotek), milâttan altı asır önce var olan bir uygulamadır.