Zâlim-Mazlum

0
100

(Dîni câmiye hapsettik. Meselâ kütüphâne kurmak için para istense verilmiyor da câmi için istenince veriliyor.)

Sâmiha AYVERDİ