Zamane Dervişleri Sunullah Gaybi

0
712

Er sözünü dinlemez zamane dervişleri
Dinlese de anlamaz zamane dervişleri

Şerîate yüz yumaz, tarîkate baş komaz
Hakikate yaklaşmaz, zamane dervişleri

Şehvet ardınca yiler neyi dilerse eyler
Gördüğüne diş biler zamane dervişleri

Tenden ileri gitmez anın içün iş bitmez
Can lezzetini tatmaz zamane dervişleri

Ten tamusunda yanar zehr-i zakkumu sunar
Neye gerekse konar zamane dervişleri

Ten tadına aldanır anı bir kemâl sanır
Mülhidliğe yeltenir zamane dervişleri

Ten sıfâtdır candır zât tende kalan oldu mat
Nefs ordusun besledi zamane dervişleri

Anlamadı er sırrın avrat iken der erim
Silmedi gönül kirin zamane dervişleri

Gönül nedir bilmedi Hakkı anda bulmadı
Can amelin kılmadı zamane dervişleri

Can ameli sevidir gönül anın evidir
Nefs etinin kuludur zamane dervişleri

Er yoluna ko varı eri sev ol ârı
Bal yapamaz her arı zamane dervişleri

Emek çekendir eren gönül evine giren
Hakkın cemâlin gören şeyhimin dervişleri

Er işine bakdılar ol tarafa akdılar
Adın arif takdılar zamane dervişleri

Er yoluna düşmedi aşk oduna pişmedi
Büsbütün tutuşmadı zamane dervişleri

Gece gündüz ağlamaz can u ciğer dağlamaz
Ere gönül bağlamaz zamane dervişleri

Can yolundan usanır ten yoluna bulanır
İşini bitdi sanır zamane dervişleri

Tadmış şehvet tadını vahdet komuş adını
Cehennemin odunu zamane dervişleri

Bu değildir mahabbet mal vere yahud avrat
Gönlü vermez hakikat zamane dervişleri

Yokdur er izin izler herkes gaybı gizler
Nefis kolayın gözler zamane dervişleri

Şer bozdular Gaybî hünersiz dediler
Yecüc gibi baş ezdiler zamane dervişleri

Büründüler celâli görmediler cemâli
Bilmediler kemâli zamane dervişleri

Derviş isen hakikat kanı sende hakikat
Başdan başa pür-zulmet zamane dervişleri

İlim gerektir canda amel gerekdîr tende
Kulak vermez bir nebze zamane dervişleri

Suretlerin düzerler gönüllerin bozarlar
Er yolunda asarlar zamane dervişleri

Yol sandılar lezzeti edip türlü zilleti
Aşk sandılar şehveti zamane dervişleri

Aşk haberin duymadı er sözüne uymadı
Bildiğine doymadı zamane dervişleri

Teni dolu canı boş şirk ağusın eder nûş
Ya sersemdir ya serhoş zamane dervişleri

Gerçek âşık olana can u başa kıyana
Bir şey olmaz bahane zamane dervişleri

Ten postundan yüzülmez yüreğ hiç üzülmez
Benliği hiç bozulmaz zamane dervişleri

Ağlamadan gülsem der boşalmadan dolsam der
Zahmetsizce ölsem der zamane dervişleri

Bir nesakdır bu cihan can dânedir ten saman
Samanda kaldı heman zamane dervişleri

Aşk evidir hamam girsin soyunsun tamam
İşte hatm oldu kelâm zamane dervişleri

Gaybi sözün cümle hak hanı işidir kulak
Dutmaz oldular yarağ zamane dervişleri

Gayb-ı Sunullah