Şah İsmâil’in karısı Taçlı Hâtunu getiren asker

0
48

1568’de İran elçisi Şah Kuli Han, çok sayıda hediyeyle Edirne’ye geldi. Elçiyi, tantanalı bir merâsimle karşılamak üzere Rumeli Beylerbeyi Şemsi Paşa memur edilmişti.

Şah Kuli, Şemsi Paşa’nın emrindeki gösterişli askerleri görünce, paşaya hitâben ve alay kastıyla:

“-Mâşaallah! Bu askerin kılık kıyâfeti ve hâli hemen bir düğün halkına benzer…,” dedi ve sözüne devam edecekken, Şemsi Paşa onun sözünü kesip:

“-Belî! Çaldıran’dan Taçlı Hâtun’u gelin getiren bu askerdir”, diyerek elçinin lâfını ağzına tıkmış oldu.

Bilindiği gibi, Şah İsmâil’in karısı Taçlı Hâtun Çaldıran’da esir edilmişti.


Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasında Çaldıran’da meydana gelen hesaplaşma esnasında dağılan Safevi ordusunun içinde bulunan Şah İsmail’in hatunlarının Osmanlıların eline geçip geçmediği meselesi, modern araştırmacının dikkatini çeker.

Gündüz ve Emecen’in ortaya koydukları fikirlerden ve araştırmayı ele almamızı sağlayan arşiv kaydından, Osmanlı müverrihleri içerisinde olayları birebir görmüş olan Hasan Can’ın oğlu Hoca Sadeddin ve Müneccimbaşı tarafından verilen bilgilerin şüphesiz doğru oldukları sonucuna varılmıştır.

Ayrıntılı okumak için lütfen tıklayınız: Beyaz Tarih