Çarşamba, Haziran 3, 2020

İşâretler

Yüzlerce sayfalık bir defterin son sayfalarında şunlar yazılıydı: Ömer Hayyam’dan: “Gül dedi ki: Benim yüzüm kadar güzel...

Duvar

Gökleri dayaksız ve direksiz durduran Allah, dünyâyı da duvarsız yarattı. Sonra birileri geldi -tunçtan mı çelikten mi nedir- yer...

Hayata ve Baba’ya Dâir

Hayâtın, basit gibi görünen iniş ve çıkışlarını iyi değerlendiren biri, Leo Buscaglia… İtalyan asıllı Amerikalı bir yazar. Önce,...

Sakın Durma!

El açıp isteyene, verirler; ağız açıp sorana, söylerler. Elin ve ağzın hareketsiz kaldıkça, bekleme! İsteyen, arar......

Tûfan

“O murassâ kadehten lâl renkli şarap içmeye niyetin varsa; kirpiklerinin ucuyla bir hayli inciler delmelisin! Meyhâne kapısı topraklarını...

Çöple Beslenenler

Yarım yamalak ve kulaktan dolma bilgi kırıntıları yahut “çöple” beslenip hayat süren kalabalık bir zümre var. Üstelik...

Dünyâya Gelmemizin Gâyesi-1

"Vefa"ya Dâir: Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de: “Ahde vefâ edin. Çünkü ahid (den cayanlar) mes’uldür.”...

Bir Varmış, Bir Yokmuş

Ben, hiç masal bilmem. Çocukluğumdan beri hayâl meyâl hatırladığım birkaç masal kırıntısından öteye buna dâir bilgim veya ilgim...
ali fuad başgil

Ali Fuat Başgil’den Gençlere Öğütler

...Gönül ister ki, mekteplerimiz, ilkinden yüksek tahsilin sonuna kadar, derece derece gençlere öğrenme ve yetişme yolunda emniyetle yürümenin...
ali fuad başgil

Nurettin Topçu’nun Kaleminden Ali Fuat Başgil

Merhum Ali Fuad Başgil’in hukuk ilminde memlekete getirdiği eser, geçen asrın sonunda Mecelle’yi bir ilmî heyetle birlikte tedvin eden Cevdet Paşa’nın fikrî...

SİTEDEN SEÇMECELER