Cumartesi, Şubat 29, 2020

Sakın Durma!

El açıp isteyene, verirler; ağız açıp sorana, söylerler. Elin ve ağzın hareketsiz kaldıkça, bekleme! İsteyen, arar......

Tûfan

“O murassâ kadehten lâl renkli şarap içmeye niyetin varsa; kirpiklerinin ucuyla bir hayli inciler delmelisin! Meyhâne kapısı topraklarını...

Çöple Beslenenler

Yarım yamalak ve kulaktan dolma bilgi kırıntıları yahut “çöple” beslenip hayat süren kalabalık bir zümre var. Üstelik...

Dünyâya Gelmemizin Gâyesi-1

"Vefa"ya Dâir: Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de: “Ahde vefâ edin. Çünkü ahid (den cayanlar) mes’uldür.”...

Bir Varmış, Bir Yokmuş

Ben, hiç masal bilmem. Çocukluğumdan beri hayâl meyâl hatırladığım birkaç masal kırıntısından öteye buna dâir bilgim veya ilgim...
ali fuad başgil

Ali Fuat Başgil’den Gençlere

...Gönül ister ki, mekteplerimiz, ilkinden yüksek tahsilin sonuna kadar, derece derece gençlere öğrenme ve yetişme yolunda emniyetle yürümenin usulünü öğretsin; çalışıp muvaffak...
ali fuad başgil

Nurettin Topçu’nun Kaleminden Ali Fuat Başgil

Merhum Ali Fuad Başgil’in hukuk ilminde memlekete getirdiği eser, geçen asrın sonunda Mecelle’yi bir ilmî heyetle birlikte tedvin eden Cevdet Paşa’nın fikrî...
ali fuat başgil

Mütefekkir Ve Kâmil İnsan Ali Fuad Başgil

Muhterem davetliler, Ali Fuad Başgil’in değerli hemşehrileri, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarken, bu güzel toplantıya davet edildiğim için şeref duyduğumu ifade etmek...
süheyl ünver

Ahmed Süheyl Ünver Kendini Anlatıyor

Hekim, tıp tarihçisi, ressam ve müzehhip. Geleneksel sanatlara ilgi kapısını açmış kültür ve şehir insanı.. "1898’de İstanbul’da Haseki’de...
süheyl ünver

Ahmed Süheyl Ünver Hakkında

Ahmed Süheyl Ünver Kimdir? Ahmed Süheyl Ünver, 17 Şubat 1898’de İstanbul Haseki’de dünyaya geldi. Babası, II. Abdülhamid dönemi...

SİTEDEN SEÇMECELER