Cuma, Kasım 27, 2020

“Yüce Ruh”

"Evet, beyazların okuluna gittim. Okul kitaplarını, gazeteleri ve İncil'i okudum. Okumayı öğrendim. Ancak, zamanla bunların yeterli olmadığını gördüm. Uygar insanlar, insan yapımı basılı sayfalarına...

“Azîzim!” Eşrefzâde Rûmi Hazretlerinden

Eşrefzâde Rûmi Hazretlerinden: "Evliyalar, yeryüzünde Hz. Allâh'ın askerleridir. Allâh'ı isteyen tâlipleri nefsin hevâsından, şeytanın telkîninden kurtarırlar." "Allâh'ın, Peygamberlerin, Evliyaların söylediği sözlere îmân etmek; kişiyi saadete ulaştırır,...

Aşk Konağı

Devranın gamına, gussasına bir devâ bulabilirsen, belki gül renkli şarâbın devriyle bulabilirsin! Şarapsız, mûsıkîsiz durma! Felek kubbesinin altında ancak bu terâneyle gamdan kurtulabilirsin. Seher yeli gibi...

Gönül Dilencileri

"Arş âleminde uçanlar, tenden kurtulmuş, gönüllerine Cebrâil kanadı takınmışlardır. İki cihandan dizgin çevirenlerdir ki; gönül âleminin dilenciliğinde nîmet bulmuşlardır. Göz ve kulaklarını dünyâ garazından...

Buzcu Ne Dedi?

Eskiden buzdolapları yoktu ve içeceklerin de soğutulması, kilo ile satılan buzlarla sağlanırdı. Bilhassa ramazan aylarında buz satıcılarına çok fazla rağbet edilirdi. İşte böyle sıcak günlerden...

Kuşlar Aldanmasın!

Hz. Süleyman zamânında bir kuş, kanadını bir sofînin kırdığından şikâyet ile Hz. Süleyman’a gelmiş. Hz. Süleyman da o kuşun şikâyetçi olduğu sofîyi huzuruna getirtip...

Aramak ve Bilmek

Bilgi iki çeşittir. Dil ile bilgi; bu, Allah’ın kulları üzerinde bir delildir. Kalp ile bilgi; bu da yüce bir bilgidir. Kul, Allah’dan ancak bu bilgi ile...

Edep Yâ Hû

“Secde et, yaklaş!" (Alak sûresi, 19)

Mübarek Ayak

''Basmasa mübârek kademin rûy-i zemîne/Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm'' (Eğer mübârek ayağın yeryüzüne basmamış olsaydı, toprakla teyemmüm kimseyi temizlemezdi.)

İsim

Güzel bir isim, hayatın meyvesidir. Hz. Ömer

SİTEDEN SEÇMECELER