Perşembe, Eylül 24, 2020

Aşk Konağı

Devranın gamına, gussasına bir devâ bulabilirsen, belki gül renkli şarâbın devriyle bulabilirsin! Şarapsız, mûsıkîsiz durma! Felek kubbesinin altında ancak...

Gönül Dilencileri

"Arş âleminde uçanlar, tenden kurtulmuş, gönüllerine Cebrâil kanadı takınmışlardır. İki cihandan dizgin çevirenlerdir ki; gönül âleminin dilenciliğinde nîmet bulmuşlardır.

Buzcu Ne Dedi?

Eskiden buzdolapları yoktu ve içeceklerin de soğutulması, kilo ile satılan buzlarla sağlanırdı. Bilhassa ramazan aylarında buz satıcılarına çok fazla rağbet edilirdi. İşte böyle sıcak günlerden...

Kuşlar Aldanmasın!

Hz. Süleyman zamânında bir kuş, kanadını bir sofînin kırdığından şikâyet ile Hz. Süleyman’a gelmiş. Hz. Süleyman da o kuşun şikâyetçi olduğu sofîyi huzuruna getirtip...

Aramak ve Bilmek

Bilgi iki çeşittir. Dil ile bilgi; bu, Allah’ın kulları üzerinde bir delildir. Kalp ile bilgi; bu da yüce bir bilgidir. Kul, Allah’dan ancak bu bilgi ile...

Edep Yâ Hû

“Secde et, yaklaş!" (Alak sûresi, 19)

Mübarek Ayak

''Basmasa mübârek kademin rûy-i zemîne/Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm'' (Eğer mübârek ayağın yeryüzüne basmamış olsaydı, toprakla teyemmüm kimseyi temizlemezdi.)

İsim

Güzel bir isim, hayatın meyvesidir. Hz. Ömer

Güzel ve Asil

İçinde yaşadığı zevk çamurundan kurtulup, berrak sularda yıkanmak ve bir daha kirlenmemek üzere vicdanına ve onun zamanı aşan ebedî kanunlarına vefâlı kalmak isteyenlere nasıl...

Hikmetler 24

Bir makamdan söz eden kişi, o makamı uzaktan gören biri olabileceği gibi; o makama ulaşmış birisi de olabilir. Bunu ancak basîret sâhipleri ayırt edebilir. * Yol...

SİTEDEN SEÇMECELER