Yaşlılık ve…

0
53

Filozof Seneca, şöyle diyor:

“Bâzı kimseler, her ne şartla olursa olsun daha uzun bir hayat yaşamak istiyorlar. Fakat uzun zamanda ölmek, yaşamak mıdır? Zamânın belli bir noktasına konmuş bulunuyoruz.

Onu uzatabilsek nereye kadar uzatacağız? Mühim olan, ne kadar değil, nasıl yaşadığı ve ömrün sarfedildiği yere göre kıymet kazandığını düşünerek yaşamaktır.”

Maurice Chevalier’e sormuşlar, (80’inci doğum gününde): “Yaşlılık nasıl bir şey?”

-Şahâne… Deyip, eklemiş: Eğer öbür şıkkı düşünecek olursanız.

-Öbür şık nedir?

Dedikleri zaman ise:

-Öbür şık mı? Ölüm tabiî, karşılığını vermiş.