Cuma, Ocak 24, 2020
Ana Sayfa Tarih Yabancı Gözüyle Biz

Yabancı Gözüyle Biz

Geçmişte veya günümüzde ülkemize gelmiş bilim insanı veya turistlerin Türkiye’yle ilgili intibâ,hâtıra veya günlüklerinden alıntılar.

Yabancı Gözüyle Biz-11

Fransız seyyahı, bundan sonra, sarayın dışındaki İstanbul’u ve hayâtını anlatıyor. Beyazıt’da, şimdi üniversitenin bulunduğu mevkide bir eski saray vardı ki, pâdişahlar...

Yabancı Gözüyle Biz-10

(Zenciler, sarayın bütün işlerine hâkimdirler. Kadınlara onlar nezâret ederler. Sarayın geri kalan kısımlarından ayrı, kendileri için özel bir dâire vardır. Söz konusu zenciler son derece...

Yabancı Gözüyle Biz-9

Genç Fransız seyyahı, yaklaşık dört asra yakın zaman öncesinin saray ahvâlini anlatmaya devam ederek, şöyle diyor: (Marmara ayazmasına yakın bir yerde, sarayın...

Yabancı Gözüyle Biz-8

Görülüyor ki, müellifin dikkatli olmak husûsunda büyük bir gayreti vardır. Bu bakımdan Ayasofya’yı, Süleymâniye’yi ve öbür câmileri, türbeleri, çeşmeleri, sarayları, konakları hususi...

Yabancı Gözüyle Biz-7

Hâtıralarından bölümler yayınladığımız Jean de Thevenot, bir Fransız seyyahıdır. Kaleme aldığı Seyahatnâmesi, ülkemizin 380 yıl önceki hâlini anlattığı için, târihimiz açısından son...

Yabancı Gözüyle Biz-6

Ben İstanbul’dayken, 28 Şubat 1655’de, pâdişâhı kokutan bir isyan çıktı. Girit’ten gelen Ömer Paşa, ora askerinin imdatsızlıktan mustarip...

Yabancı Gözüyle Biz-5

5. Sözünü ettiğim deniz savaşına katılan ve sağ kurtulmayı başaran Provensli yeniçerinin anlattığına göre; kendisi, bir Fransız’ın kumanda ettiği ilk muharebeye girişmiş....

Yabancı Gözüyle Biz-4

...Venedik donanmasının Çanakkale Boğazı’na geldiğine dâir haberin İstanbul’a ulaşması üzerine, Türkler, düşmanlarını buradan atmak için sür’atle hazırlandılar.

Yabancı Gözüyle Biz-3

3. Türkler, karada muvaffak oldukları gibi denizde başarılı olamıyorlar. Bahriyede zayıftırlar. Bunu söylerken Barbaroslar’dan bahsetmiyorum. Türklerin emrinde değerli...

Yabancı Gözüyle Biz-2

Sultan Murad, Bağdad önlerine gelince, birkaç gün muhârebe edip hiçbir netîce alamamış. İrâdesine karşı koyan böyle bir...

SİTEDEN SEÇMECELER