Pazartesi, Nisan 6, 2020
Ana Sayfa Tarih Yabancı Gözüyle Biz

Yabancı Gözüyle Biz

Geçmişte veya günümüzde ülkemize gelmiş bilim insanı veya turistlerin Türkiye’yle ilgili intibâ,hâtıra veya günlüklerinden alıntılar.

eski türkler

Eski Türkler-2

Türkler az yerler; ne çok çeşitli ne de çok nefis yemeklere düşkündürler. Türkiye’de lokantacılık hiç de kârlı bir iş değildir. Denilebilir ki Türkler yemek...
eski türkler

Eski Türkler-1

Türkler’in Âdetleri Üzerine Hıristiyanların çoğu Türkleri uğursuz, barbar ve îmansız insanlar sanırlar. Hâlbuki Türkleri yakından tanıyıp konuşanların edindikleri...

Yabancı Gözüyle Biz-13

Pâdişah’la konuşmak üzere toplananlar ilerlerken, Pâdişah onlara neden toplandıklarını, ne istediklerini sordu. Âsîler, pâdişâha duâdan sonra, zencilerin hüküm sürmesinden, memleketin harap olmasından, eşkiyânın üremesinden şikâyet...
yabancı gözüyle biz

Yabancı Gözüyle Biz-12

Saray erkânı isyan hareketini öğrenince, Nakîbül-eşraf Efendi’yi gönderip maksadı anlamaya, ağız yoklamaya karar verdiler. Âsîler, maksatlarını bir kâğıda yazıp verdiler; doğruca Pâdişaha...

Yabancı Gözüyle Biz-11

Fransız seyyahı, bundan sonra, sarayın dışındaki İstanbul’u ve hayâtını anlatıyor. Beyazıt’da, şimdi üniversitenin bulunduğu mevkide bir eski saray vardı ki, pâdişahlar...

Yabancı Gözüyle Biz-10

(Zenciler, sarayın bütün işlerine hâkimdirler. Kadınlara onlar nezâret ederler. Sarayın geri kalan kısımlarından ayrı, kendileri için özel bir dâire vardır. Söz konusu zenciler son derece...

Yabancı Gözüyle Biz-9

Genç Fransız seyyahı, yaklaşık dört asra yakın zaman öncesinin saray ahvâlini anlatmaya devam ederek, şöyle diyor: (Marmara ayazmasına yakın bir yerde, sarayın...

Yabancı Gözüyle Biz-8

Görülüyor ki, müellifin dikkatli olmak husûsunda büyük bir gayreti vardır. Bu bakımdan Ayasofya’yı, Süleymâniye’yi ve öbür câmileri, türbeleri, çeşmeleri, sarayları, konakları hususi...

Yabancı Gözüyle Biz-7

Hâtıralarından bölümler yayınladığımız Jean de Thevenot, bir Fransız seyyahıdır. Kaleme aldığı Seyahatnâmesi, ülkemizin 380 yıl önceki hâlini anlattığı için, târihimiz açısından son...

Yabancı Gözüyle Biz-6

Ben İstanbul’dayken, 28 Şubat 1655’de, pâdişâhı kokutan bir isyan çıktı. Girit’ten gelen Ömer Paşa, ora askerinin imdatsızlıktan mustarip...

SİTEDEN SEÇMECELER