Cumartesi, Eylül 26, 2020
Yabancı Gözüyle Biz

Yabancı Gözüyle Biz

Geçmişte veya günümüzde ülkemize gelmiş bilim insanı veya turistlerin Türkiye’yle ilgili intibâ,hâtıra veya günlüklerinden alıntılar.

Eski Türkler-6

BİR TÜRK SULTANI Saray Hayâtı Sultan o kadar güzel ki böylesini ne İngiltere’de ne...

Ne İdik Ne Olduk?

(Tezâkir-i Cevdet), Ahmet Cevdet Paşa’nın vakânüvisliği sırasında 1855-1865 yılları arasında yaşadığı olaylara dâir hâtıralarından ve tuttuğu notlardan meydana gelen bir eser.

Eski Türkler-5

Türkler’de Kültür ve Mîmârî Türkiye hakkında edindiğimiz mâlûmata göre, buralardaki evleri acınacak bir durumda farzettiğinize emînim. Halbuki birçoklarını...

Eski Türkler-4

LETTRES DE MİLADY WORTLAY MONTAGUTE (İngilizceden tercüme) Paris ve Londra 1764. Türk Kadınlarının Zevki Başa...
sakız adası

Eski Türkler-3

Türkler’in Müsâmahakârlığı Sakız Adası küçük olmakla berâber nüfusu fazladır. Ahâlisinin çoğu Rumlarla Lâtinlerdir. Her iki cemaatin de birer piskoposluğu...
eski türkler

Eski Türkler-2

Türkler az yerler; ne çok çeşitli ne de çok nefis yemeklere düşkündürler. Türkiye’de lokantacılık hiç de kârlı bir iş değildir. Denilebilir ki Türkler yemek...
eski türkler

Eski Türkler-1

Türkler’in Âdetleri Üzerine Hıristiyanların çoğu Türkleri uğursuz, barbar ve îmansız insanlar sanırlar. Hâlbuki Türkleri yakından tanıyıp konuşanların edindikleri...

Pâdişah’la konuşmak üzere toplananlar ilerlerken, Pâdişah onlara neden toplandıklarını, ne istediklerini sordu. Âsîler, pâdişâha duâdan sonra, zencilerin hüküm sürmesinden, memleketin harap olmasından, eşkiyânın üremesinden şikâyet...
yabancı gözüyle biz

Yabancı Gözüyle Biz-7

Saray erkânı isyan hareketini öğrenince, Nakîbül-eşraf Efendi’yi gönderip maksadı anlamaya, ağız yoklamaya karar verdiler. Âsîler, maksatlarını bir kâğıda yazıp verdiler; doğruca Pâdişaha...

Yabancı Gözüyle Biz-10

Görülüyor ki, müellifin dikkatli olmak husûsunda büyük bir gayreti vardır. Bu bakımdan Ayasofya’yı, Süleymâniye’yi ve öbür câmileri, türbeleri, çeşmeleri, sarayları, konakları hususi...

SİTEDEN SEÇMECELER