Cumartesi, Temmuz 4, 2020
Yabancı Gözüyle Biz

Yabancı Gözüyle Biz

Geçmişte veya günümüzde ülkemize gelmiş bilim insanı veya turistlerin Türkiye’yle ilgili intibâ,hâtıra veya günlüklerinden alıntılar.

Eski Türkler-4

LETTRES DE MİLADY WORTLAY MONTAGUTE (İngilizceden tercüme) Paris ve Londra 1764. Türk Kadınlarının Zevki Başa...

Yabancı Gözüyle Biz-14

LETTRES DE MİLADY WORTLAY MONTAGUTE (İngilizceden tercüme) Paris ve Londra 1764. Türk Kadınlarının Zevki
sakız adası

Eski Türkler-3

Türkler’in Müsâmahakârlığı Sakız Adası küçük olmakla berâber nüfusu fazladır. Ahâlisinin çoğu Rumlarla Lâtinlerdir. Her iki cemaatin de birer piskoposluğu...
eski türkler

Eski Türkler-2

Türkler az yerler; ne çok çeşitli ne de çok nefis yemeklere düşkündürler. Türkiye’de lokantacılık hiç de kârlı bir iş değildir. Denilebilir ki Türkler yemek...
eski türkler

Eski Türkler-1

Türkler’in Âdetleri Üzerine Hıristiyanların çoğu Türkleri uğursuz, barbar ve îmansız insanlar sanırlar. Hâlbuki Türkleri yakından tanıyıp konuşanların edindikleri...

Yabancı Gözüyle Biz-13

Pâdişah’la konuşmak üzere toplananlar ilerlerken, Pâdişah onlara neden toplandıklarını, ne istediklerini sordu. Âsîler, pâdişâha duâdan sonra, zencilerin hüküm sürmesinden, memleketin harap olmasından, eşkiyânın üremesinden şikâyet...
yabancı gözüyle biz

Yabancı Gözüyle Biz-12

Saray erkânı isyan hareketini öğrenince, Nakîbül-eşraf Efendi’yi gönderip maksadı anlamaya, ağız yoklamaya karar verdiler. Âsîler, maksatlarını bir kâğıda yazıp verdiler; doğruca Pâdişaha...

Yabancı Gözüyle Biz-11

Fransız seyyahı, bundan sonra, sarayın dışındaki İstanbul’u ve hayâtını anlatıyor. Beyazıt’da, şimdi üniversitenin bulunduğu mevkide bir eski saray vardı ki, pâdişahlar...

Yabancı Gözüyle Biz-10

(Zenciler, sarayın bütün işlerine hâkimdirler. Kadınlara onlar nezâret ederler. Sarayın geri kalan kısımlarından ayrı, kendileri için özel bir dâire vardır. Söz konusu zenciler son derece...

Yabancı Gözüyle Biz-9

Genç Fransız seyyahı, yaklaşık dört asra yakın zaman öncesinin saray ahvâlini anlatmaya devam ederek, şöyle diyor: (Marmara ayazmasına yakın bir yerde, sarayın...

SİTEDEN SEÇMECELER