Çarşamba, Mayıs 22, 2019
Ana Sayfa Tarih Yabancı Gözüyle Biz

Yabancı Gözüyle Biz

Geçmişte veya günümüzde ülkemize gelmiş bilim insanı veya turistlerin Türkiye’yle ilgili intibâ,hâtıra veya günlüklerinden alıntılar.

Yabancı Gözüyle Biz-4

...Venedik donanmasının Çanakkale Boğazı’na geldiğine dâir haberin İstanbul’a ulaşması üzerine, Türkler, düşmanlarını buradan atmak için sür’atle hazırlandılar. Venedik donanmasında kumandanlık eden bir Hıristiyan, diğer bir kumandanla arası açıldığı için oğlu ile birlikte...

Yabancı Gözüyle Biz-3

3. Türkler, karada muvaffak oldukları gibi denizde başarılı olamıyorlar. Bahriyede zayıftırlar. Bunu söylerken Barbaroslar’dan bahsetmiyorum. Türklerin emrinde değerli ecnebiler de vardır. Lâkin Türkiye’de Hıristiyan esirler bu işde çalıştırılmakla birlikte,...

Yabancı Gözüyle Biz-2

Sultan Murad, Bağdad önlerine gelince, birkaç gün muhârebe edip hiçbir netîce alamamış. İrâdesine karşı koyan böyle bir durum yüzünden hiddetlenip muhasaradan vaz geçmeyi rezâlet saydığı için, bütün orduyu toplamış; önde gelen komutanlarına ric’atin utancını anlatmış....

Yabancı Gözüyle Biz-1

Fransız seyyah Jean de Thevenot’nın Hâtıralarını sizlere "Yabancı Gözüyle Biz" başlığıyla sizlere aktarmaya çalışacağız... (… Sefere çıkmak, seferde yaşamak bahsine gelince, bu da basit. Çünkü askerin az yükü...

SİTEDEN SEÇMECELER