Pazartesi, Eylül 28, 2020

Üç Şey

Dünyâda üç şeyi âdet edinenler, cihanda bahtiyar ve tâlihli olurlar. Başa kakmadan hayır işleyen, kendini Allah’ın rahmetine lâyık kılar. Dâima başkalarının kusûrunu gören, bir gün...

Beş Kimse 5 Şey

Beş kimsede beş şey bulunmaz. Bu öğüdü kendi öğütçünden dinle: Birincisi, sultanlarda dostluk yoktur. Erenlerin bu sözüne inan! Alçağa mürüvvet gözüyle bakma. Çirkin huylu, yücelik bulmaz! Başkalarının...
6 şey

Altı Şey – Ferîdüddin Attâr

Cihanda altı şey işe yarar. Önce tatlı bir yemek bulasın. Hele dünyâda uygun arkadaş, sonra şefkatli bir efendi bulmak da hoş olur. Doğru ve hatâsız söyleyeceğin...

Düşkünlük

Kişiye hangi huylar düşkünlük getirir? Anlat dersen, bunları sana söyleyeyim: Birincisi, çağrılmadığı hâlde bir adamın sinek gibi herkesin sofrasına konması. Çağrılmadan misâfirliğe giden, halk nazarında...

Aşıksan Eğer

Şam’da, çok yaşamış güngörmüş bir ihtiyar vardı. Tevrat okurken, Peygamber’in adına rastladı mı, ya silerdi yâhut orasını keserdi. Gene bir gün Tevrat’ı açtı; orada...

Fatma’nın Çeyizi

Üsâme dedi ki: Peygamber, Ebûbekir’le Ömer’i çağır diye fermân etti. Ebûbekir’le Ömer huzûra gelince,Zehrâ’ya dedi ki: Haydi, sen de neyin varsa al, huzûruma getir; öyle...

Ey Akıl Sahibi

Ey akıl sâhibi! Dünyâda düşkünlüğe uğramamak için iki kimseden sakın. Önce kavgacı tabiatlı düşmandan, sonra da câhillerle dostluktan uzak dur! Kendini düşmandan uzaklaştırmakla berâber,câhil dostu...

Ahmak

AHMAK adamın iki nişanı vardır: Çocuklarla yoldaşlık, kadınlara düşkünlük. Yavrum! Hayatta hoşnutsuzluk, insana kötü huylardan gelir. Güzel huylu olmayanı  ölülerden say, o diri olamaz. Ayıbını...

Aç Kanadını

Birisi, bir meczûba, o coşkun ruhlu ere dünyâ işlerini nasıl görüyorsun diye sordu. O: dertle, elemle dopdolu dünya, tıpkı satranç tahtası gibi bence, dedi. Bâzı...

Ey Hürmet Ehli!

KARDEŞİM: Halkın ayıplarını yüzüne vurma ki, bir başkası da senin gizli perdeni yırtmasın! Gönlünün arzusuna göre iş yapma ki, sırtına pişmanlık yükü yüklenmeyesin. Ey hürmet...

SİTEDEN SEÇMECELER