Pazar, Eylül 27, 2020

Azîze Anne 1

Azize Anne'nin sesinden ilahiler 1

Ten i Ademdeki Can

"HÜSEYNÎ İLÂHİ" "Ten-i Âdemdeki can" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : R. T. UĞUREL Ten-i Âdemdeki cân bil ki edebdir! Dil ü çeşm-i beşerin nûru edebdir. Edebi olmayan Âdem...

Bilmem kime yâhud neye uyduk gittik

RAST YÜRÜK SEMÂİ Güfte: Yahya Kemâl BEYATLI Beste: Râkım ELKUTLU Bilmem kime yâhud neye uyduk gittik Gâhî mey’e gâhî ney’e uyduk gittik Erbâb-ı zekâ riyâyı mezhep bildi Bizler dil-i dîvâne’ye...

Ya Şefial Müznibin

GÜFTE : Hz. Ken'ân RİFÂÎ BESTE : R.T. UĞUREL Yâ şefîa'l müznibîn, şemsü'l- hüdâ şâhım meded Hiç azâd etmem kabûl, kurbânınım şâhım meded Âşık-ı meftûnun bezm-i elestden ben...

Lûtf u ihsân ile cânân bendeni yâdeyledin

HÜSEYNÎ İLÂHİ "Lûtfu ihsân ile" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : R. T. UĞUREL Lûtf u ihsân ile cânân bendeni yâdeyledin, Yûsuf-istân-ı cemâlinle onu şâdeyledin. Her tecellî-i visâlin nûra...

Öyle bir mahbûba verdim gönlümü

SABÂ İLÂHİ "Öyle bir mahbûba verdim gönlümü" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : R. T. UĞUREL Öyle bir mahbûba verdim gönlümü almak muhâl, Cân ü îmânım onundur,kalmadı bende...

Ben Ben İsem

HİCAZ İLÂHİ "Ben ben isem" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : R. T. UĞUREL Ben ben isem,canda değil Ben sen isem,tende değil Sen ben isen,ten cân olur Can ten olur,bende...

Ağlamakla tayyedersin menzil-i maksûdunu

GÜFTE : Ken'an RİFÂÎ Hz. BESTE : Rıza Tekin UĞUREL Ağlamakla tayyedersin menzil-i maksûdunu Gözyaşından abdest al da gözle gör mâbûdunu! Benliğin dâvâsını terkeyle, gafletten çekil, Âşık ol Ken'an...

Can mısın- Rast İlahi

RAST İLÂHİ "Can mısın cânan mısın" GÜFTE : Hz. Ken'an Rifâî BESTE : R. T. UĞUREL Can mısın cânân mısın sayyâd-ı bî âmân mısın? Söyle dilber yoksa sen bir...

Aşkla kaim cümle âlem

MÂHUR İLÂHİ "Aşkla kaim cümle âlem" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : Rıza Tekin UĞUREL Aşk'la kâim cümle âlem,cevheri ervahdır aşk! Cümleden giryân-ü handân,cân içinde candır aşk! Aşk ile...

SİTEDEN SEÇMECELER