Perşembe, Ekim 17, 2019

Azîze Anne 1

Azize Anne'nin sesinden ilahiler 1
video

Kerbelâ Mersiyesi

Hüseyin Sebilci & Celal Yılmaz - Uşşak Kerbela Mersiyesi (Şah Hüseyn'in Firkatiyle) Teşne lebler bu gece kan ile galtân oldu, Bu gece arsa geh-i Kerb-ü...
video

Ten i Ademdeki Can

"HÜSEYNÎ İLÂHİ" "Ten-i Âdemdeki can" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : R. T. UĞUREL Ten-i Âdemdeki cân bil ki edebdir! Dil ü çeşm-i beşerin nûru edebdir. Edebi olmayan Âdem...
video

Bilmem kime yâhud neye uyduk gittik

RAST YÜRÜK SEMÂİ Güfte: Yahya Kemâl BEYATLI Beste: Râkım ELKUTLU Bilmem kime yâhud neye uyduk gittik Gâhî mey’e gâhî ney’e uyduk gittik Erbâb-ı zekâ riyâyı mezhep bildi Bizler dil-i dîvâne’ye...
video

Ya Şefial Müznibin

GÜFTE : Hz. Ken'ân RİFÂÎ BESTE : R.T. UĞUREL Yâ şefîa'l müznibîn, şemsü'l- hüdâ şâhım meded Hiç azâd etmem kabûl, kurbânınım şâhım meded Âşık-ı meftûnun bezm-i elestden ben...
video

Lûtf u ihsân ile cânân bendeni yâdeyledin

HÜSEYNÎ İLÂHİ "Lûtfu ihsân ile" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : R. T. UĞUREL Lûtf u ihsân ile cânân bendeni yâdeyledin, Yûsuf-istân-ı cemâlinle onu şâdeyledin. Her tecellî-i visâlin nûra...
video

Öyle bir mahbûba verdim gönlümü

SABÂ İLÂHİ "Öyle bir mahbûba verdim gönlümü" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : R. T. UĞUREL Öyle bir mahbûba verdim gönlümü almak muhâl, Cân ü îmânım onundur,kalmadı bende...
video

Ben Ben İsem

HİCAZ İLÂHİ "Ben ben isem" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : R. T. UĞUREL Ben ben isem,canda değil Ben sen isem,tende değil Sen ben isen,ten cân olur Can ten olur,bende...
video

Ağlamakla tayyedersin menzil-i maksûdunu

GÜFTE : Ken'an RİFÂÎ Hz. BESTE : Rıza Tekin UĞUREL Ağlamakla tayyedersin menzil-i maksûdunu Gözyaşından abdest al da gözle gör mâbûdunu! Benliğin dâvâsını terkeyle, gafletten çekil, Âşık ol Ken'an...
video

Can mısın- Rast İlahi

RAST İLÂHİ "Can mısın cânan mısın" GÜFTE : Hz. Ken'an Rifâî BESTE : R. T. UĞUREL Can mısın cânân mısın sayyâd-ı bî âmân mısın? Söyle dilber yoksa sen bir...

SİTEDEN SEÇMECELER