RAST YÜRÜK SEMÂİ
Güfte: Yahya Kemâl BEYATLI
Beste: Râkım ELKUTLU

Bilmem kime yâhud neye uyduk gittik
Gâhî mey’e gâhî ney’e uyduk gittik
Erbâb-ı zekâ riyâyı mezhep bildi
Bizler dil-i dîvâne’ye uyduk gittik

Yahya Kemâl BEYATLI

Kelimeler:
Gâhî: Ara sıra, bazen
Mey: Şarap
Ney: Bir çalgı aleti (özellikle tasavvuf musikisinde)
Erbâb-ı zekâ: Zekâ sahipleri
Riya: İki yüzlülük
Mezhep: Yol
Dil-i divane: Deli gönül

Günümüz Türkçesiyle:
Bu dünyada kime yahut neye uyup gittik bilmem
Kimi zaman şaraba, kimi zaman da ney’e uyup gittik
Zekâ sahipleri riyayı (iki yüzlülüğü) -kendilerine- yol bildi
Bizlerse gönlün deliliğine uyduk gittik

Şarkı Bilgileri:
Sarki Adi: Bilmem kime yâhut neye uyduk gittik
Bestekar: Râkım Elkutlu
Guftekar: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makam: Rast
Usul: Yürük Semâî
Form: Yürük Semai