Bilmem kime yâhud neye uyduk gittik

0
225

RAST YÜRÜK SEMÂİ

Güfte:Yahya Kemâl BEYATLI

Beste:Râkım ELKUTLU

Bilmem kime yâhud neye uyduk gittik
Gâhî mey’e gâhî ney’e uyduk gittik
Erbâb-ı zekâ riyâyı mezhep bildi
Bizler dil-i dîvâne’ye uyduk gittik