Pazartesi, Mart 30, 2020
Ana Sayfa Tarih

Tarih

Tarih; Toplumların, milletlerin başından geçen olayları zaman ve yer

göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişki ve bağlantılarını inceleyen ilim dalına Tarih denir.

Daha genel bir tanımlamayla, “olayların seyrinden, maddenin ve eşyanın

geçmişinden ve mevcut durumundan bahseden her yazı ve her hikâye” tarihtir denilebilir.

Özlü bir ifadeyle tarih, arkamızda değil, ayaklarımızın altındadır.

Tarih, toplumları ve devletleri etkilemiş olayları; bu olayların yazılı olduğu

kaynakları eleştirerek, bunları bir süzgeçten geçirmek suretiyle inceleyen ve bu olayların nedenlerini anlamaya çalışan bir bilim dalıdır.

Eski Türkler-6

BİR TÜRK SULTANI Saray Hayâtı Sultan o kadar güzel ki böylesini ne İngiltere’de ne...

Esir Bir Türk Subayının Türkistan Hâtıraları-17

Semerkand’da “Kelasyap Suyu” kenarında, yüksek bir kaya üzerinde Danyal Peygamberin 15 metre uzunluğunda mezarı vardır. Semerkand varoşları yakınında,...

Ne İdik Ne Olduk?

(Tezâkir-i Cevdet), Ahmet Cevdet Paşa’nın vakânüvisliği sırasında 1855-1865 yılları arasında yaşadığı olaylara dâir hâtıralarından ve tuttuğu notlardan meydana gelen bir eser.

Esir Bir Türk Subayının Türkistan Hâtıraları-16

Semerkand şehri, Türkistan şehirlerinin en güzelidir. Havası, Taşkent’e nazaran daha mutedil/ılıman olmakla berâber, Zerefşan Nehri’nden sulanan üzüm...

Kütahya Mevlevîhânesi Hakkında

1.Burası, Kütahya Erguniye Mevlevihâne’sinin Semâhânesi… İçeride, uzun zamandır devam eden çalışmalar için kurulan...

Esir Bir Türk Subayının Türkistan Hâtıratı-15

Sibirya’dan yeni gelen arkadaşlardan birkaç kişi getirmek üzere Taşkent’e gittim. Birkaç kaymakam ve albay vardı. Bu kodamanlar gelmek istemediler.

Esir Bir Türk Subayının Türkistan Hâtıratı-14

YEMİN TÖRENİ Biz, Taşkent’te cemiyeti kurarken, o zamanlar Türkiye’de faaliyette bulunan İttihad ve Terakkî’ni aynen tatbîk etmiştik. Bilindiği...

ABD Senatosuna Mektup

MR. SENATÖR 08 Kasım 2019 Bu bilgiler ışığında, ABD Soykırım Anıtı Müzesi’nde BÜTÜN OLANLARDAN SONRA,...

Esir Bir Türk Subayının Türkistan Hâtıratı-13

Birkaç gün sonra, Şahâbeddin Han’la “Şahmat”, satranç oynuyorduk. Konuşma, yemeklere intikal etti: -Yâhu, dedi. Bizim âlâ pilâvlarımızı beğenmiyorsunuz; hâlbuki...

Esir Bir Türk Subayının Türkistan Hâtıratı-12

Büyük bir leğende, pirinç pilâvı üzerine oturtulmuş, kızarmış iki koyun geldi. Ev sâhibi kollarını sıvadı, etleri eliyle parçaladı,...

SİTEDEN SEÇMECELER