Salı, Ekim 22, 2019
Ana Sayfa Tarih

Tarih

Tarih; Toplumların, milletlerin başından geçen olayları zaman ve yer

göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişki ve bağlantılarını inceleyen ilim dalına Tarih denir.

Daha genel bir tanımlamayla, “olayların seyrinden, maddenin ve eşyanın

geçmişinden ve mevcut durumundan bahseden her yazı ve her hikâye” tarihtir denilebilir.

Özlü bir ifadeyle tarih, arkamızda değil, ayaklarımızın altındadır.

Tarih, toplumları ve devletleri etkilemiş olayları; bu olayların yazılı olduğu

kaynakları eleştirerek, bunları bir süzgeçten geçirmek suretiyle inceleyen ve bu olayların nedenlerini anlamaya çalışan bir bilim dalıdır.

Esir Bir Türk Subayının Hâtıratı-7

(Üstte, o zamanki Taşkent'ten bir fotoğraf görülüyor.) O akşam, üç bin bilet satılmış, tiyatro binası hıncahınç...
batı

Batı Dedikleri…

On sekizinci Yüzyıl’ın ortalarına kadar Batı’da akıl hastalıklarına, insanların içine şeytan girmesi diye bakılıyordu. 1792 yılında Bicetre Akıl Hastahanesi’nin doktoru Pinel; üstte...
tarih

Tarih Hakkında Söylenen Ünlü Sözler

(Umûr-ı siyâsîyede mahâret ancak tecrübe ile olur. Her şeyi tecrübe etmeye insan ömrü vâfive bir asrın tecrübesi de kâfi değildir. Ârif olanlar,...

Osmanlı Saray Hazînesi-3

İç Hazîne, pâdişahların şahsî gelirleriyle dolardı. Pâdişahların, biri dâimî öbürü zuhurata/gelişmelere bağlı olarak iki çeşit gelirleri vardı.

Esir Bir Türk Subayının Hâtıratı-6

Türkiye’de tahsil ettiğini/eğitim gördüğünü ve şimdi ticâretle meşgul olduğunu söyleyen bir zât: - Nasıl, yemeklerimiz hoşunuza gitti mi? diye...

Esir Bir Türk Subayının Hâtıratı-5

Bu arada, Rus üniformalı bir yüzbaşı, masamıza yaklaştı. On rublelik bir kâğıt parayı masamızın üzerine bıraktı. Ellerimizi sıkıp gitti. Onu, diğerleri...
hacı murat

Efsâneleşen Kahraman Hacı Murad-3

Hâlbuki Hacı Murad yaşıyordu. Mûcize kabîlinden kendisine fazla bir şey olmamış, ancak bir müddet için epeyce sarsılmıştı. Kendisine geldikten...

Düşündürücü

Asklepiades adında bir Doktor, Milat’tan bir önceki asırda Roma’da çok büyük bir şöhret kazanmıştı. Bu doktor, hastalarına kat’îyen...
hacı murat

Efsâneleşen Kahraman Hacı Murad-(2)

Hacı Murad’ın çocukluğu, Ahmed Han’ın konağında Kur’ân-ı Kerim, Muhtasar ve Tasnif/ büyük ve önemli eserlerin özeti okumakla geçti. Sâdece Avarca okuyup...

Osmanlı Saray Hazînesi-2

Enderun Hazînesi’nin dış kapısına basılan mühür, Hazîne Kethüdâsı’nda dururdu. Bu, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinden dönüşte kullandığı...

SİTEDEN SEÇMECELER