Perşembe, Nisan 25, 2019

Eski Türkler ve Yad Taşı-2

Diğer bir müellif de bu yağmur yağdırma ameliyesi hakkında etraflı ve câlib-i dikkat -dikkat çekici-mâlûmat vermektedir. Harizm Devleti hükümdarlarından Sultan Alâeddin Mehmed’in huzûrunda (Ölümü 1220) ihtiyar bir adam, bir tasa...

Yabancı Gözüyle Biz-7

Hâtıralarından bölümler yayınladığımız Jean de Thevenot, bir Fransız seyyahıdır. Kaleme aldığı Seyahatnâmesi, ülkemizin 380 yıl önceki hâlini anlattığı için, târihimiz açısından son derece önemlidir. Jean de...

Sicilli Soykırımcılar

Endülüs Müslümanları, İsabella ile Ferdinand döneminde İspanya’dan sürüldüler ve Müslümanlar’ın idâresinde her alanda refah içinde ve insanca hayat süren ülke halkı, kilisenin nîmetlerine(!) gark oldu. 1480 senesinde Papa...

Seviye

Birkaç defa birbirlerine halef selef olan Kıbrıslı Kâmil Paşa ile Erzurumlu Sait Paşa birbirlerini pek sevmezler, fakat yeri geldiğinde birbirlerini yüceltir ve takdir ederlerdi. Sait Paşa’ya güyâ yaranmak isteyenlerden hasetçi bir Nâzır’ın...

Can Borcumuz Var

1517’de Yavuz Sultan Selim, Ridâniye Meydan Muhârebesini kazanmıştı. Savaş sırasında ordumuzun sağ kanadına yapılan sert bir süvâri taarruzuna dayanamayan askerlerimiz, çekilmeye başladı. O zaman Sinan Paşa, yalın kılıç ileri saflara atıldı...

Eski Türkler ve Yad Taşı(Yada taşı)-1

Ortaçağ İslâm müellifleri/yazarları/, Türklerin âdet ve an’anelerine dâir bize pek az bilgi verirler. Yalnız Türkler’in yağmur, kar ve dolu yağdırmaya müteallik âdetleri, İslâm ilim ve edebiyat âleminde geniş bir alâka uyandırmış olması îtibâriyle bir istisnâ/ayrıcalık/...

Hey Gidi Türk

Sultan Orhan zamânında Ahmed Ağa diye birisi, Mehmed Ağa’ya tarlasını satmıştı. Mehmed Ağa tarlasını sürerken Saban’ın demirine bir şeyin takıldığını farketti. Hemen toprağı eşeledi ve bir testi altın buldu; "Bu altınlar benim...

Birkaç Çizgi

Frankfurt Protestan bir şehirdi ve tam Hıristiyanlara uygun bir hoş görüyle(!) 1591 yılından beri bir tek Katolik üyeye belediye meclisine girme hakkı verilmemiştir. * 1624...

Paris/1981

'’Sûikast, Ermeni milletinin spesiyalitesidir" diyen Doktor Rıza Nur’dur. Bir Türk diplomatının şehîd edilmesini müteakip gazetelere beyânat veren Türkiye Ermenileri Patriği Şnork Kalustyan ise, 22 Temmuz 1983 günü şöyle demektedir:

Belgrad 1983

Türkiye Cumhuriyeti’nin Büyükelçisi Galip BALKAR’ın makam şoförü Necâti KAYA anlatıyor: (Bir gürültü duydum. Başım direksiyonun üzerine düştü.. Hemen arkasından ard arda üç el silâh sesi duydum. Doğrulmaya çalıştım, sol...

SİTEDEN SEÇMECELER