Cumartesi, Aralık 7, 2019
Ana Sayfa Tarih

Tarih

Tarih; Toplumların, milletlerin başından geçen olayları zaman ve yer

göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişki ve bağlantılarını inceleyen ilim dalına Tarih denir.

Daha genel bir tanımlamayla, “olayların seyrinden, maddenin ve eşyanın

geçmişinden ve mevcut durumundan bahseden her yazı ve her hikâye” tarihtir denilebilir.

Özlü bir ifadeyle tarih, arkamızda değil, ayaklarımızın altındadır.

Tarih, toplumları ve devletleri etkilemiş olayları; bu olayların yazılı olduğu

kaynakları eleştirerek, bunları bir süzgeçten geçirmek suretiyle inceleyen ve bu olayların nedenlerini anlamaya çalışan bir bilim dalıdır.

Esir Bir Türk Subayının Hâtıratı-10

Türkistan şehirlerinin bâzılarında çeşmeler olmadığından, halk, çaylardan ve arklardan akan suları içerler. Bu sular kışın donar, şehirler susuz...

Yabancı Gözüyle Biz-14

LETTRES DE MİLADY WORTLAY MONTAGUTE (İngilizceden tercüme) Paris ve Londra 1764. Türk Kadınlarının Zevki

Esir Bir Türk Subayının Hâtıratı-9

Fotoğraf, Taşkent'te Tahıl Pazarı'nı gösteriyor. Şehâbeddin, çok münevver, çok okumuş, muhterem bir zât idi. Perşembe akşamları...

Esir Bir Türk Subayının Hâtıratı-8

(Fotoğrafta Türkistan Maarif Vekîli Bursalı Mahmud Emin Bey ve sağda Karî Mahmud Bey görülüyor) İstasyondan şehre...

Esir Bir Türk Subayının Hâtıratı-7

(Üstte, o zamanki Taşkent'ten bir fotoğraf görülüyor.) O akşam, üç bin bilet satılmış, tiyatro binası hıncahınç...
batı

Batı Dedikleri…

On sekizinci Yüzyıl’ın ortalarına kadar Batı’da akıl hastalıklarına, insanların içine şeytan girmesi diye bakılıyordu. 1792 yılında Bicetre Akıl Hastahanesi’nin doktoru Pinel; üstte...
tarih

Tarih İle İlgili Söylenen Ünlü Sözler

(Umûr-ı siyâsîyede mahâret ancak tecrübe ile olur. Her şeyi tecrübe etmeye insan ömrü vâfive bir asrın tecrübesi de kâfi değildir. Ârif olanlar,...

Osmanlı Saray Hazînesi-3

İç Hazîne, pâdişahların şahsî gelirleriyle dolardı. Pâdişahların, biri dâimî öbürü zuhurata/gelişmelere bağlı olarak iki çeşit gelirleri vardı.

Esir Bir Türk Subayının Hâtıratı-6

Türkiye’de tahsil ettiğini/eğitim gördüğünü ve şimdi ticâretle meşgul olduğunu söyleyen bir zât: - Nasıl, yemeklerimiz hoşunuza gitti mi? diye...

Esir Bir Türk Subayının Hâtıratı-5

Bu arada, Rus üniformalı bir yüzbaşı, masamıza yaklaştı. On rublelik bir kâğıt parayı masamızın üzerine bıraktı. Ellerimizi sıkıp gitti. Onu, diğerleri...

SİTEDEN SEÇMECELER