Cuma, Haziran 5, 2020
Tarih

Tarih

Tarih; Toplumların, milletlerin başından geçen olayları zaman ve yer

göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişki ve bağlantılarını inceleyen ilim dalına Tarih denir.

Daha genel bir tanımlamayla, “olayların seyrinden, maddenin ve eşyanın

geçmişinden ve mevcut durumundan bahseden her yazı ve her hikâye” tarihtir denilebilir.

Özlü bir ifadeyle tarih, arkamızda değil, ayaklarımızın altındadır.

Tarih, toplumları ve devletleri etkilemiş olayları; bu olayların yazılı olduğu

kaynakları eleştirerek, bunları bir süzgeçten geçirmek suretiyle inceleyen ve bu olayların nedenlerini anlamaya çalışan bir bilim dalıdır.

Eski Türkler-10

Kur’ân’ın mülkiyet hakkını garanti ettiğini söylemiştik. Aşağıdaki olay, bunu açıkça ispat etmektedir. 1755 yılında...

Esir Bir Türk Subayının Türkistan Hâtıratı-21

Bizim, Türkistan’a vardığımız sıralarda büyük bir din taassubu hüküm sürüyordu. Ruslar, bundan istifâde ederek mutaassıp ahâliyi ve yarım âlimleri, terakkî ve yenilik...

Değişen Ne?

Müverrih/Târihçi/Nâima, İkinci Sultan Mustafa zamânında 1622 senesinde Sadrâzam olan Gürcü Mehmed Paşa dönemindeki bozuklukları îzah ederken: “Umûra/Devlet işlerine...

Düğün-Koltuk(*)

KOLTUK, eski zaman düğünlerinin en mühim hâdisesi, temâşâsı, atraksiyonu idi. Düğünü bir eğlence vesîlesi addedenler, koltuğu dört...

Bir de Şimdi Gör Paşam

1602’de Tiryâki Hasan Paşa: -“Otuz sene önce Zigetvar Beği idim. O zaman kuvvet ve kudretim, bahâdır aslanlarım ve...

Eski Türkler-9

Kadınların Güzelliği Bu manzaranın güzelliğini size tasvir etmek pek güç. Hemen bütün kızlar son derece mütenasip vücutlu, tenleri...

“Merdim ve Erkeğim Deme”

Kanunî Sultan Süleyman, 1532’de Alman Seferi’ne çıkmadan önce Kral Ferdinand’a gönderdiği bir mektupta, onu meydan muharebesine dâvet...

Kehânetin Böylesi-Doğum kontrolü

Kehânetin Böylesi Peki… Daha önce sözü edilen ve Amerika tarafından ortaya atılan “doğum kontrolü” fikri, 1950’li yıllara varıncaya...

Esir Bir Türk Subayının Türkistan Hâtıratı-20

Münevver Kaarî “Kaarî” hâfız demektir. Kaarîlik, Türkistan’da pek yüksek bir derecedir. Okuyup yazmak bilenlerin hemen hemen yarısı kaarîdir....

Kına Gecesi

Bu âdet, yalnız İstanbul’a mahsus değildir. Kına yakmak, gözlere sürme çekmek Zamân-ı Saâdet’e kadar dayanan en eski...

SİTEDEN SEÇMECELER