Cumartesi, Aralık 7, 2019
Ana Sayfa Abide Şahsiyetler

Abide Şahsiyetler

Dertli Dolap olarak, Abide Şahsiyetler’i sizlere tanıtmak ve onlardan nükteler sunmak istedik. Bu kategorimizdeki isimlere yukarıdaki butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Diğer Abide Şahsiyetler kategorilerine ise Abide Şahsiyetler-2, Abide Şahsiyetler-3‘e tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bahar Yağmurları-Ken’an Rifâî

“Bahar mevsiminin serinliğini ganimet biliniz; zîrâ o, ağaçlarınıza ne tesir ederse sizin bedenlerinize de onu yapar.” (-Hadîs-i Şerîf)         

Sohbetler-82

Gece okuduğumuz Mesnevî-i Şerîf’te, rızâ ve teslim bahsi geçiyordu ve Allah’ın rızâsı nasıl kazanılır, diye konuşuyorduk. -“Riyâ, kibir, yalan, tefâhür,...

Yahûdi-2/Sâmiha Ayverdi

2. İstanbul kadısına yazılan bir başka hükümden anlaşıldığına göre de, memleketin her tarafında, amma bilhassa İstanbul’da, kızıl ve...

Yahûdi-1/Sâmiha Ayverdi

GEÇMİŞ ASIRLARDA AVRUPALI YAHÛDİ Yahûdilerin Avrupa’da ve bilhassa İspanya’da gördükleri hakaret ve zulüm akıl durduracak şiddetiyle devam ederken, Osmanlı...

Ağlamak ve Ağlamaya Dâir

‘’Bir ümmet içinde, Allah korkusu ile ağlayan bir kişi bile olsa, onun hürmetine bütün ümmete Allah rahmetle tecelli eder.’’ -Hadîs-i Şerîf-

Aşka Dâir-3/Ken’an Rifâî

“Kişi, birlik sırlarını vermekte hududu aşmamalıdır. Aştığını hisseder olmalı ve kendi kendisini coşkunluktan uyandırarak aklın ölçüleri ve aklın...

Gözyaşı-Hz.Ken’an Rifâî

“Ârif ne ölçüde mânevî yükselişlerin yolcusu ise, cahil kişi o ölçüde dünyâ dertlerinin, acılarının ve dünyâ zevklerinin âşıkıdır.

Velîler

Velîler lüzum görürlerse, onların ricâ ve arzusuyla vazifesi yakmak olan ateş yakmayabilir. Vâzifesi boğmak olan su, boğmayabilir....

Bu Zevki Tat-Ken’an Rifâî

“Âdem Peygamber’in hikâyesini biliyorsun. Hazret-i Âdem, kendisine edilen sitemden ancak sıcak pişmanlık yaşları dökerek kurtulabildi. Hak yolunda yanlış adım atanın gözyaşlarında ayrı bir lisan vardır....

Sohbetler-81

Şevk, cezbe ve muhabbetten konuşuluyordu. -“Zâtın biri, Allâhım, demiş. Senin olduğun yerde ateş ve cehennem yoktur. Senin olmadığın yeri...

SİTEDEN SEÇMECELER