Perşembe, Haziran 20, 2019
Ana Sayfa Abide Şahsiyetler

Abide Şahsiyetler

Bir Mimarın Portresi: Ekrem Hakkı Ayverdi

Gürhan Tümer Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü Ekrem Hakkı Ayverdi, 1950’ler ve sonrasında ürünler vermiş muhafazakâr...

Neler ve Neler-2-Sâmiha Ayverdi

Ya sen, ya sen ey Rumeli Ağacı! Bir sallayışta Selânik’i, Manastır’ı, Üsküp’ü döküp deviren Koca Rumeli, koca gövde!.. Parti zihniyetinin, vatan...

29 Mayıs Üzerine-Nihad Sâmi Banarlı

29 Mayıs nedir? Bizim İstanbul’u fethettiğimiz gün. Bugün yalnız İstanbul’un büyük günü değildir. Bütün vatanın, tereddütsüz,...

Neler ve Neler-1

Aşağı yukarı herkesin hayat kütüğünde muayyen ve kuvvetli izleri olan vak’alar kayıtlıdır ki, başımızı mâzîye çevirir çevirmez, hemen bunlar gözümüze çarpar. Doğumlar, ölümler, düğünler, dernekler,...

Tecdîd-i Îman Lâzım(*)

(…Ey Ümmet-i Muhammed! Başınızı geriye çevirin. Size hediye edilmiş olan o mirastan gayrı, şifâ bulacağınız yol yoktur. Biz, İslâm’ı parçaladık,...

Sohbetler-75

Sâmiha Hanım: -Efendimiz’in Hz. Ali’ye şöyle bir hitapları var… -"Buyururlar ki… Allah’a giden yol, mahlûkâtın nefesleri...

Saadetin Sırrı – Kenan Rifâî

- "Bugün mektepte, çocuklara bâzı şeyler yazdırdım. Aynı sözleri size de tekrar edeyim: Sizin olmayan hâriçteki güzellikler ile öğünmeyiniz. Benim bir atım...

İslâm’ın Kızılelma’sı-3/Sâmiha Ayverdi

Tevhit ağacının dalı budağı, daha doğrusu rûhu demek olan adâlet, insaf, hak ve hakikat olmayan yerde İslâm, nasıl buyruk yürütebilir? Biz Müslümanlar,...

İslâm’ın Kızılelma’sı-2

Dindaşlarımla dertleşirken, biri çıkıp da: "Sen kimsin ki âlem-i İslâm’a hitap etmeye kendinde hak görüyorsun?" diyebilir. Amma, demese daha iyi etmiş olur. Zîra dünyâ Müslümanları...

İslâm’ın Kızılelma’sı-1

Her çağda her zaman, gözünden de gönlünden de çıkarmadığı hedefe doğru adım atmak, bütün Müslümanlara düşen temel gâye iken saâdet yıllarının ismet/ırz...

Kızılelma-Sâmiha Ayverdi

Adına Kızılelma dediğimiz millî gayemizin hedefi, zamanlara göre türlü suretlerde tecelli ederek Türk milletinin karşısına çıkmıştır. Fazlına, fazîletine, ve bilgisine...

16 Mart-Sâmiha Ayverdi

Hizmet dolu 87 yıllık bir ömür 1993 ramazanının 22 Mart günü sona erdi. Ardında otuzu aşkın eser ve kalabalık bir talebe topluluğu...

Gerçek Hikmet Nedir-Sâmiha Ayverdi

Calinus(*) ne demiş: "Tek hayatta olayım, isterse bir atın kuyruğu altında sinek olarak bulunayım." * Hayatta olabilmek...

Mes’ûl Olan Biziz-Sâmiha Ayverdi

Sâdece muhâfazakâr, vatansever, mâzîmize ve târihimize bağlı olmamızın kâfi olduğunu zannetmek son derece eksik bir tespittir. Zîra içine kapandığımız taassup karanlığı yüzünden, İslâm îmânına arpa...

Ancak O Zaman-Sâmiha Ayverdi

Türk milletini altı yüz sene idâre etmiş olan ruhta, Osmanlıların doğru hareketleri olduğu kadar yanlışlıkları da bulunduğu âşikârdır. Ama ne yazık ki, bugün biz,...