Pazartesi, Nisan 22, 2019
Ana Sayfa Abide Şahsiyetler

Abide Şahsiyetler

İslâm’ın Kızılelma’sı-2

Dindaşlarımla dertleşirken, biri çıkıp da: "Sen kimsin ki âlem-i İslâm’a hitap etmeye kendinde hak görüyorsun?" diyebilir. Amma, demese daha iyi etmiş olur. Zîra dünyâ Müslümanları...

İslâm’ın Kızılelma’sı-1

Her çağda her zaman, gözünden de gönlünden de çıkarmadığı hedefe doğru adım atmak, bütün Müslümanlara düşen temel gâye iken saâdet yıllarının ismet/ırz...

Kızılelma-Sâmiha Ayverdi

Adına Kızılelma dediğimiz millî gayemizin hedefi, zamanlara göre türlü suretlerde tecelli ederek Türk milletinin karşısına çıkmıştır. Fazlına, fazîletine, ve bilgisine...

16 Mart-Sâmiha Ayverdi

Hizmet dolu 87 yıllık bir ömür 1993 ramazanının 22 Mart günü sona erdi. Ardında otuzu aşkın eser ve kalabalık bir talebe topluluğu...

Gerçek Hikmet Nedir-Sâmiha Ayverdi

Calinus(*) ne demiş: "Tek hayatta olayım, isterse bir atın kuyruğu altında sinek olarak bulunayım." * Hayatta olabilmek...

Mes’ûl Olan Biziz-Sâmiha Ayverdi

Sâdece muhâfazakâr, vatansever, mâzîmize ve târihimize bağlı olmamızın kâfi olduğunu zannetmek son derece eksik bir tespittir. Zîra içine kapandığımız taassup karanlığı yüzünden, İslâm îmânına arpa...

Ancak O Zaman-Sâmiha Ayverdi

Türk milletini altı yüz sene idâre etmiş olan ruhta, Osmanlıların doğru hareketleri olduğu kadar yanlışlıkları da bulunduğu âşikârdır. Ama ne yazık ki, bugün biz,...

Hangi Millette ki…

(Hangi millette ki, din ve îman meydanı sâhipsiz kalmıştır, bu yokluktan faydalanmasını bilen zümrelerin ve şahısların azimli ve sistemli faaliyetleri de alıp...

O.Remzi Bey’in Annesi-2

2. Osman Remzi Bey annesine muhabbetli ve hürmetkâr olmasına rağmen bâzı sakat meyillere de sâhipti. Bunların başlıcası kumardı. Bu zaafını annesinden...

O.Remzi Bey’in Annesi-1

Zamân-ı Saâdet dediğimiz Resûlullah’ın devrinde ne kelâm ilmine ne tefsire ne de fıkıha lüzum vardı. Zîra İslâm’ın o samîmıyet ve sıcaklık çağında, her müşkül,...

Sohbetler-74

--"Bâyezid-i Bistâmî sormuş: Yâ Rabbî sana nasıl kavuşayım? Demiş. Nefsini yolda bırak, ilerle gel! Buyurulmuş.

Sohbetler-73

Sabiha Hanım: --Aşka her şey hürmetkâr da neden nefis değil? --"Çünkü nefsin vazife ve istîdâdı, uzaklaşmak, kaçmaktır. Onun...

Kenan Rifai-Sohbetlerden kısa kısa

“Resûlullâhı sevmek Ehli Beyti sevmekle olur” demek, nasıl bir hâli anlatır? Ehli Beyt’in sözlük anlamının hâne halkı olduğu bilinmektedir ancak, Peygamberimizin mânâsını doğru...

Ne Oldu Bize-1

(… Bin şu kadar yıllık şarklı Türk, kendine garplı dedirtebilmek için hazînelerini bir pula sattığı halde, karşılığında ne buldu, ne kazandı? Garp, bu kendisine...

Pâdişahın Gözyaşları

Karşımda sıra sıra oturan genç hanımlar! İyi ki sizden yirmi sene evvel doğmuşum. Zîra birçok târihî hâdiseleri yalan yanlış kitaplardan okumaya mecbur...