Cuma, Ocak 24, 2020
Ana Sayfa Abide Şahsiyetler

Abide Şahsiyetler

Dertli Dolap olarak, Abide Şahsiyetler’i sizlere tanıtmak ve onlardan nükteler sunmak istedik. Bu kategorimizdeki isimlere yukarıdaki butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Diğer Abide Şahsiyetler kategorilerine ise Abide Şahsiyetler-2, Abide Şahsiyetler-3‘e tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sohbetler-83

Semîha Hanım, bir gün evvelki sohbetten söz açarak, yapılan bir iyiliğe mukabele beklemenin şükran vazîfesine mâni olduğunu...

İlhan Ayverdi Gençlere Diyor Ki!

'Sevgili Gençler! Gençliğin zekâtı hizmettir. Tabiî ki hayâtınızı yaşayacaksınız. Okuyacak, çalışacak, evlenecek, evlât sâhibi olacaksınız ama bütün...

“Cüz’î Akıl”- Ken’an Rifâî

“Ey dost! Bir Allah âşıkı ki, câna lezzet veren îlahî aşk şarabını kendi içinde bulup, onunla şevke geliyor,...

“Arı Kovanı”-Ken’an Rifâî

Vücudlarımız sanki birer kovan gibidir. Delik deşik olan bu kovanın peteklerini balla dolduran arılar misâli ruhlarımız da bedenlerimiz...

Bahar Yağmurları-Ken’an Rifâî

“Bahar mevsiminin serinliğini ganimet biliniz; zîrâ o, ağaçlarınıza ne tesir ederse sizin bedenlerinize de onu yapar.” (-Hadîs-i Şerîf)         

Sohbetler-82

Gece okuduğumuz Mesnevî-i Şerîf’te, rızâ ve teslim bahsi geçiyordu ve Allah’ın rızâsı nasıl kazanılır, diye konuşuyorduk. -“Riyâ, kibir, yalan, tefâhür,...

Yahudi-2/Sâmiha Ayverdi

2. İstanbul kadısına yazılan bir başka hükümden anlaşıldığına göre de, memleketin her tarafında, amma bilhassa İstanbul’da, kızıl ve...

Yahudi-1/Sâmiha Ayverdi

GEÇMİŞ ASIRLARDA AVRUPALI YAHÛDİ Yahûdilerin Avrupa’da ve bilhassa İspanya’da gördükleri hakaret ve zulüm akıl durduracak şiddetiyle devam ederken, Osmanlı...

Ağlamak ve Ağlamaya Dâir

‘’Bir ümmet içinde, Allah korkusu ile ağlayan bir kişi bile olsa, onun hürmetine bütün ümmete Allah rahmetle tecelli eder.’’ -Hadîs-i Şerîf-

Aşka Dâir-3/Ken’an Rifâî

“Kişi, birlik sırlarını vermekte hududu aşmamalıdır. Aştığını hisseder olmalı ve kendi kendisini coşkunluktan uyandırarak aklın ölçüleri ve aklın...

SİTEDEN SEÇMECELER