“Kur’an Tercüme Edilemez”-Cemil Meriç

0
68

13 Haziran 1987 yılında aramızdan ayrılan Mütefekkir, Sosyolog Cemil Meriç’i rahmet ve minnetle yâd ediyoruz efendim.


(Kur’an başka bir dile çevrilemez. Düşüncedir, ışıktır, mûsıkîdir. Kur’ân’ı çevirmeğe kalkmak, insan idrâki ile berâber gelişen ve gelişecek ezelî hakîkatleri dondurmak, her çağa ve bütün insanlığa hitâb eden Kelâmullah’ı bir çağın ve bir insanın kısır ve zavallı idrâki ile sınırlandırmaktır. Kaldı ki Kur’an’ın yalnız zâhirî mânâsını anlamak için büyük cehidlere, çetin hazırlıklara ihtiyaç var. İmam Câfer, “Allah’ın kitabında dört şey var” diyor: “İbârat, İşârat, Letâif, Hakâyık. İbârat, yâni kelime mânâsı avam içindir. İşârat, havas için. Letâif yâni bâtınî mânâ evliya ‘Allah dostları’ için. Hakâik, Peygamber için.)

-Cemil Meriç-Kırk Ambar