Vakt-i Şerifler Hayr’ola – Diğer Aylar 2019

0
9

13 Aralık 2017

“Haklarında huzurumuzdadır denenler, yok olamazlar” buyuruyor Hz.Mevlana. Bizler de onları yad ederek aynı lutfa muhatap olanlar sınıfına gireriz inşaallah. R.T.U.


6 Mart 2018*

Hepinize teşekkür ediyorum. Sâmiha Annemizin bir iftar sonrası buyurduğu gibi dün gece “İftihar etmedim, şükrettim.” Himmetleri üzerinizde sâyebân olsun inşallah. R.T.U.


4 Mart 2019

Sâmiha Annemiz buyuruyorlar: “Samiha Annemiz buyuruyorlar:” Cömertlik, nefsin arzularından, fenalıklarından geçmek, fedâkarlık yapmaktır”.


7 Mart 2019

Yılda bir defa idrak ettiğimiz kandil takvime mi geldi yoksa bize mi. Bunu ciddiyetle düşünmeliyiz. Allahın bize rağbetini istiyorsak kötü huylarımızı terk etmeyi başarmaya çalışmalıyız. Ki kandiller kandil olsun. Bu niyazla cümlenin kandilini tebrik ederim. R.T.U.


15 Mart 2019

Sâmiha Annemiz: “Allah bir kulunu sevdi ve onu kayırdı mı, hayra âlet eyler”. Buyuruyorlar.?


1 Nisan 2019

Sâmiha Annemizin şu mübarek sözleri ile cümleye hayırlı haftalar niyaz ediyoruz. “İhlas, samimiyet, hüsnüniyet ve bilhassa muhabbet, şifadır, devadır.


22 Nisan 2019

(Aziz dost! İçinde yaşadığımız şu gökkubbede, ukbâya olduğu kadar dünyâya da açılan bir kapı mevcut… Ne olur her iki kapının anahtarını da elinden düşürüp âlemi yalnız ukbâ kapısına doğru arkasından itme!) –Sâmiha Annemiz.


5 Mayıs 2019

Geçen gün çocuklarla konuşurken dedim ki: Ekmeğimizin katığı dâhî olmasa, gene dünyânın en zenginiyiz. Mâdem ki gönlümüzün gemisi bir mânevî haşmet, ihtişam ve muhabbet deryâsında seyr ü sefer etmekde, dünyânın hangi varlığı ve dirliği bununla yarış edecek güce sâhibtir? Yeter ki gaflete düşüp o gemiyi nefis kayalıklarına çarptırarak parçalatmayalım… Sâmiha Annemiz.


4 Haziran 2019

Bir köşeye çekilip tesbih çekmek dervişlik değildir. İnsanlara hizmet etmek dervişliktir. Bizim Anadolu’muzun temelini atanlar dervişlerdir. Ahîler, Erenler, Bâcıyân-ı Rum denen kadın dervişler bütün bu işleri yapmışlardır. Gündüz toprakta çalışmışlar, gece zâviyelerine geldiklerinde de sohbetler etmiş, ilâhi okumuş, el sanatlarıyla iştigâl etmişlerdir. Bunlar târihî hakîkatlerdir. Sâmiha Annemiz.


10 Haziran 2019

Sâmiha Annemiz şöyle buyuruyor: “Her insan bu âleme bir vazife ile gelmiştir. Hiçbir şey sebepsiz hâlkedilmemiştir. Bize düşen her gün bir kötü huyumuzu söküp onun yerine bir iyi ahlâk, bir güzel davranış koymaktır. Milletimizin sizin gibi inanlı ve kültürlü gençlere ihtiyâcı var.”


14 Haziran 2019

İlhan Annemiz şöyle buyuruyor: “Lâ rahate fid’dünyâ”, Dünyada rahat yoktur hadisi şerifini insan her gün biraz daha fazla tasdik ediyor. Çünkü bu dünya bohçasının dört ucunun bir araya gelmesi mümkün değil. Hâdiseler bâzen hafif bâzen bütün gücü ile insana yüklenmekte. Çok zor da olsa bunların altından şükürle kalkabiliyorsak işte o zaman kazandık demektir. Dünyada rahat yok amma kazanç olduğu muhakkak.


5 Temmuz 2019

Kabul kelimesini çok severim. Kabul ederseniz, teneffüstesinizdir. Deniz bazen çarşaf gibi.. Bazen de sahili seller basıyor; denize “dalgalanma” diyebilir misin? Hayat da böyle.. Hâdisesiz olmaz. Fırtınalı havada gemiyi yüzdürebilmek önemli. İlhan Annemiz.


19 Temmuz 2019

Bugün iyi olacağına, yarın iyi olmayı düşünuyorsun. İşte bunun için zarar görüyor ve ızdirap çekiyorsun. Vakit var ben yarın bu işi yaparım. Yahut da gencim, yarın bugunkü günahlarımdan, yanlışlarımdan, kötülüklerimden gecerim, daha vakit çok deme. Bırak yarın düzelmeyi, bugün düzel. Kendini bugün düzelt. Bugüne hazırlan. Sâmiha Annemiz.


22 Temmuz 2019

Sâmiha Annemiz buyuruyor ki: “Uyanıklık ve devamlı râbıta günlük dersinizdir. Beş vakit namazla iş bitmez. Devamlı namaz hâlinde, her an Âllah’ın huzurunda olmak gerekir. İbâdet yalnız oruçla namazdan ibâret değildir. Güzel ahlâk da ibâdettir.”


26 Temmuz 2019

Sâmiha Annemiz buyuruyor ki: “İnsan, kalp hayâtını bulmadıkça cansız bir makineden ibârettir. Asıl ölüm kalp habersizliğidir.”