Dertli Dolap Sitesi ve Rıza Tekin Uğurel Hakkında

0
236

Dertli Dolap ve Tekin Uğurel Hakkında

Web Sitemiz: www.dertlidolap.com
Facebook:www.facebook.com/dertlidolapcom/
Twitter:www.twitter.com/Dertli_dolapcom
Youtube: https://www.youtube.com/

Dertlidolap “Bir İnternet Mecmûası” olarak vazife görmektedir.
Rıza Tekin Uğurel’in yazılarından ve fikirlerinden oluşan bir kişisel internet sitesidir. Kendisinin yetiştirdiği talebeleri tarafından güncellenmektedir.

RIZÂ TEKİN UĞUREL

dertlidolap_t.u

1944 yılında Kütahya’da doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. Yüksek tahsilini İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun olarak tamamladı. Yazı hayâtına 1966’da başladı.

On beş yıl kadar Bâbı Âlî’de bulundu; Bugün, Sabah, Son Havâdis, Akşam, Türkiye, Ortadoğu, Millet ve Hergün gibi gazetelerde yazdı. Bazılarında Yazı İşleri ve Genel Yayın Müdürlüğü yaptı. “Çaylak Mizah” ve “Siyâsi Dün” dergilerini yayına hazırladı.

Mavi Kırlangıç Çocuk Dergisi’nde, Yeşilay, Millî Işık, Yesevî ve Kubbealtı mecmualarında yazıları yayınlandı. Çeşitli konulardaki inceleme ve araştırma yazılarından meydana gelen yedi adet basılı kitabı vardır. Tiyatro ile yakından ilgilendi; Kütahya ve İstanbul’da oyunlar sergiledi. Rahmetli Tarık Buğra’dan Tiyatro, Sâdi Yâver Ataman’dan Eski Ramazan Eğlenceleri ve Ramazan Mânîleri konularında dersler aldı.

Yayınlanmamış, fakat sahnelenmiş dört piyesinden biri olan “Kökgören” isimli oyunu 1970 yılında Yeşilay Genel Merkezi’nin açtığı yarışmada 37 eser arasından birinci geldi.

Geleneksel Türk Tiyatrosu (Meddah, Karagöz ve Ortaoyunu) ile de fiilen ilgilendi.

Mûsıkî’ye olan alâkası küçük yaşlarda başladı. İlk hocası kemanî olan babasıydı; kemanla başlayan mûsıkî hayâtına Ney ile devam etti. Ressam ve Neyzen Ahmet Yakuboğlu’nun talebesidir. Yüksek tahsili sırasında Kubbealtı Mûsıkî Enstitüsü’nün ilk talebelerinden biri oldu.

Yusuf Ömürlü’den Nazariyat, merhum Hâfız Kemal Batanay’dan Tambur dersleri aldı. Eşi Avukat Mebrure Hanım’la Kubbealtı Enstitüsü çatısı altında tanışıp evlendiler. İki çocuğu, üç de torunu vardır.

1239552_550125118374246_1577611242_n

1980 yılında âilesiyle beraber Kütahya’ya yerleşti.

Yazı, mûsıkî, kültür, sanat ve dernek faaliyetlerine aralıksız devam etti. Radyo ve televizyon programları yaptı.

Kütahya Tasavvuf Mûsıkisî Korosu’nu kurdu ve çalıştırdı, çok sayıda konserde şeflik yaptı. TRT’nin ve Türkiye Diyânet Vakfı’nın düzenlediği beste yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı.

Bilhassa tekke mûsıkîsi konusunda araştırmalar yapmış, çoğu ilâhi formunda olmak üzere iki yüz civârında eser bestelemiştir.

Büyük formlardaki en önemli besteleri Mâhur Kâr-ı Nâtık, Uşşak Tevhîd, Rast Tevhîd ve Rast Hikmetler’dir.

Hayâtının dönüm noktası, mütefekkir ve mutasavvıf Sâmiha Ayverdi ile tanışmasıdır.

Sâmiha Ayverdi’nin “Hancı” isimli eserinden kırk kadar mensur şiiri de bestelemiştir. Bâzı besteleri TRT repertuarına girmiştir.

1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derneği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San’at Derneği’nin Başkanı olarak mûsıkî, kültür ve san’at faaliyetlerini sürdürmektedir.