Perşembe, Nisan 25, 2019

Batı’da Din Hürriyeti-3

İspanya’da yıllarca hüküm süren Endülüs Müslümanları, kendilerine tâbî olmuş bulunan Hıristiyan ve Yahudilere tam bir vicdan hürriyeti vermişlerdi; Kilise, manastır ve havraları duruyordu, serbestçe ibâdet edebiliyorlardı. Onları dinlerinden vazgeçirmek şöyle dursun, herhangi baskı görmelerini...

Batı ve Din

13. Yüzyıl başında Papa Üçüncü Honorius, hekimliği hakir gördüğü için, papazların ve kilise mensuplarının bu mesleğe girmelerini yasaklamıştı. asırda Frankfurt’ta, Yahudi veya Katolik mahkûmların yanına -idama götürülürken bile- papaz veya Haham bırakılmaz, bunların yerine Protestan...

Hilâl ve Haç

Yedinci yüzyılda Halife Hazret-i Ebûbekir, Suriye’nin fethine giderken askerlerine şu emirleri vermişti: "Ey nâs! Kimseyi aldatmayın ve hırsızlık yapmayın. Doğruluktan ayrılmayın ve kimsenin organlarını kesmeyin!

Zâlim-Mazlum

(Dîni câmiye hapsettik. Meselâ kütüphâne kurmak için para istense verilmiyor da câmi için istenince veriliyor.) Sâmiha AYVERDİ  

Batı’da Din Hürriyeti-2

1184 yılında Strasburg’da "dinsizlerle"(!) yâni Katolik olmayan Hıristiyanlarla papazlar arasında bir serbest fikir(!) tartışması yapıldı. "Dinsizler", her söylediklerini İncil’e dayanarak söyledikleri için papazlar fenâ hâlde sıkıştılar ve "ancak Roma Kilisesi’nin söyledikleri doğrudur" (!) diye...

Batı’da Din Hürriyeti-1

1232 yılında Almanya’nın Strasburg şehrinde, papanın vekili Konrad isminde biriydi. O sıralarda Meinz şehrinin başpiskoposu bulunan birisi, Katolik olmayanları dinsiz sayarak zulüm yapan bu Konrad hakkında şunları yazmıştı: "Üstâdımız Konrad, hiçbir suçlunun, kendisini savunmasına fırsat...

Hadîs-i Şerîf

"ACILARA, RÂHMAN OLAN ALLAH MERHAMET EDER; YERYÜZÜNDE OLANLARA ACIYINIZ. BU SÂYEDE SEMÂDA OLANLAR DA SİZE ACIR. " -Hadîs-i Şerîf-(Amr Bin As'dan)-

Hâdis-i Şerîf

"Birbirinizi çekememezlik gibi kötü huya kapılmayınız, öfke hıncınızı birbirinizden çıkartmaya kalkışmayınız; ayıplarınızı araştırmayınız, Allah size nasıl emretmişse öyle kardeş olunuz!" Enes b. Mâlik'ten

Sevgi

Kur'an-ı Kerim'de "sevgi" sözüne sıkça rastlanır. Meselâ "Allah iyilik edenleri sever."(Bakara 2/195), "Tövbe edenleri sever.", "Temizlenenleri sever"(Bakara 222),"Müttekileri sever"(Al-i Imran 3/76), "Sabırlı olanları sever"(Al-i İmran, 146) buyrulur. Maide Sûresi 54. ayette "Allah onları sever...

Peygamberimizin Ahlakı-1

Hazret-i Peygamber'in ahlakı, "Onun çok külfetsiz bir dostluğu vardı. Yumuşak huylu idi. Yaradılış itibariyle asildi. Arkadaşlığı güzel, yüzü güleç idi. Aşırı gülmezdi fakat daima gülümserdi. Mahzun ifadeliydi fakat asla asık suratlı değildi. Cömertti fakat müsrif...

SİTEDEN SEÇMECELER