Çarşamba, Ekim 28, 2020

Oyuncak

Din, cemiyetin sırtını yasladığı bir fon, her hâl ü kârda müşavere ettiği bir dosttur ki ona ihtiyactan müstağnî olunamaz. Ancak bizde din, ihtirasların elinde...

Batı’da Ahlâk

Ball piskoposu Heinrich 1238’de öldüğü zaman, arkada değişik annelerden yirmi tâne babasız çocuk bırakmıştı. Orta...

Batı’da Din Hürriyeti-4

1781 yılında Almanya’da, Protestanların bulunduğu bölgelerde geçerli olmak üzere bir kanun çıkarılmıştır. Ki buna göre Katolikler, esnaf tarafından çıraklığa kabul edilecek fakat...

Batı’da Din Hürriyeti-3

İspanya’da yıllarca hüküm süren Endülüs Müslümanları, kendilerine tâbî olmuş bulunan Hıristiyan ve Yahudilere tam bir vicdan hürriyeti vermişlerdi; Kilise, manastır ve havraları duruyordu, serbestçe...

Batı ve Din

13. Yüzyıl başında Papa Üçüncü Honorius, hekimliği hakir gördüğü için, papazların ve kilise mensuplarının bu mesleğe girmelerini yasaklamıştı. asırda Frankfurt’ta, Yahudi veya Katolik mahkûmların yanına...

Hilâl ve Haç

Yedinci yüzyılda Halife Hazret-i Ebûbekir, Suriye’nin fethine giderken askerlerine şu emirleri vermişti: "Ey nâs! Kimseyi aldatmayın ve hırsızlık yapmayın.

Zâlim-Mazlum

(Dîni câmiye hapsettik. Meselâ kütüphâne kurmak için para istense verilmiyor da câmi için istenince veriliyor.) Sâmiha AYVERDİ  

Batı’da Din Hürriyeti-2

1184 yılında Strasburg’da "dinsizlerle"(!) yâni Katolik olmayan Hıristiyanlarla papazlar arasında bir serbest fikir(!) tartışması yapıldı. "Dinsizler", her söylediklerini İncil’e dayanarak söyledikleri için papazlar fenâ...

Batı’da Din Hürriyeti-1

1232 yılında Almanya’nın Strasburg şehrinde, papanın vekili Konrad isminde biriydi. O sıralarda Meinz şehrinin başpiskoposu bulunan birisi, Katolik olmayanları dinsiz sayarak zulüm yapan bu Konrad...

Hadîs-i Şerîf

"ACILARA, RÂHMAN OLAN ALLAH MERHAMET EDER; YERYÜZÜNDE OLANLARA ACIYINIZ. BU SÂYEDE SEMÂDA OLANLAR DA SİZE ACIR. " -Hadîs-i Şerîf-(Amr Bin As'dan)-

SİTEDEN SEÇMECELER