Çarşamba, Mart 27, 2019

Yûnus Emre

Hayatına ilişkin bilgiler henüz netlik kazanmamıştır fakat yapılan son araştırmalar bağlamında 1241-1321 yılları arasında yaşadığı kabul edilmektedir. Yunus Emre, Taptuk Emre dergâhında yetişmiştir. Doğum yeri bilinmiyor. 13’üncü yüzyılın ortalarına doğru Moğal istilası ve Selçuklu Devleti’nin yıkıldığı dönemde yaşadığı sanılıyor. Bu dönemin sarsıntı ve acıları Yunus’un eserlerinde derin izler bıraktı. Babasının adı İsmail. Medrese eğitimi gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. İran ve Yunan mitolojisiyle, tasavvuf tarihini inceledi. Hacı Bektaş ya da Sinan Ata’nın halifesi Taptuk Emre’nin dergahında hizmet etti. Taptuk Emre’nin düşüncelerini yaymak için Anadolu’yu dolaştı. Eskişehir Sarıköy, Manisa Buna ve Emreköy, Erzurum Dutçu Köyü, Isparta Keçiborlu ve Karaman’da adına yapılmış mezarlar var. Ama nerede öldüğü ve gömüldüğü kesin belli değil.

Sorar İsen

Şiirin aslı Dîn ü millet sorarısan ‘âşıklara dîn ne hâcet ‘Âşık kişi harâb olur âşık bilmez dîn diyânet ‘Âşıklarun gönli gözi ma'şûkın isteyü gider Ayruk sûretde ne kalur kim kılısar zühd ü tâ'at Tâ‘at kılan uçmagıçün dîn tutmayan Tamu...

Aşk İmamdır Bize

Aşk imamdır bize gönül cemaat Kıblemiz dost yüzü daimdir salât Dost yüzün göricek şirk yağmalandı Anınçün kapıda kaldı şeriat Gönül secde kılar dost mihrâbında Yüzün yere vurup kılar münâcat Münâcat gibi vakt olmaz arada Kim ola dost ile bu demde halvet Şeriat...

Aşk Bahrisi

BENİM OL AŞK BAHRİSİ Benim ol aşk bahrisi, denizler hayran bana, Derya benim katremdir, zerreler umman bana. Kaf Dağı zerrem değil, ay ve güneş bana kul, Aslım Hak'tır şek değil, murşittir Kuran bana.  Çün dosta gider yolum, ezel mülküdür...

Aceb Ne

Aceb ne nesnedir bu dert ile firak bana Canımı sarhoş eyledi aşk ağı vü tiryak bana Kimin kim renci var ise derdine derman istesin Kesti benim bu rencimi derman oldu bu dert bana Aşk oduna yan der isen...

Dertli Dolap

iyi sözün aslın bilen derdi bu söz nerden gelirsöz aslini anlamayan sanır bu söz benden gelir DOLAP NİÇİN İNİLERSİN Dolap niçin inilersin Derdim vardır inilerim Ben Mevla'ya âşık oldum Anın için inilerim Benim...

Ol Kişinin Yoktur Yeri

Ol kişinin yoktur yeri iş bu cihan hayran ona Demesin kim ben şâdiyem ya şadilik nerden ona   Şeddâd yaptı uçmağını girmeden aldı canını Bir dem ona verdirmedi yed'iklimi tutan ona   Demesin kim müslümanım Çalab emrine fermânım Tutmaz ise Hak...

Anmaz Mısın Sen Şol Günü

Anmaz mısın sen şol günü cümle alem hayran ola Nidesini bilemeyip bi-hod u ser-gerdan ola   İsrafil sûrunu ura hep mahlükat yerden dura Dirilüben haşre vara kadı anda Sübhân ola   Zebaniler çek e tuta ilete tamuya ata Deri yana süngük...

Aşk Eteğin Tutmak Gerek

Aşk teğin tutmak gerek âkıbet zeval olmaya Aşkdan okuyan bir elif kimseden sual olmaya Aşk dediğin duyar isen aşka candan uyar isen Aşk yoluna candır feda ona feda mal olmaya   Asılzadeler nişanın eğer bilmek diler isen Özü oğlan da...

İki Cihan Bostan İse

Yunus Emre - İki Cihan Bostan İse İki cihân zindânısa gerek bana bostân ola Ayruk bana ne gam gussa çün ‘inâyet dostdan ola Varam ol dosta kul olam her dem açılam gül olam Hem söyleyem bülbül olam turagum...

Bir Kez Yüzün Gören Kişi

Bir kez yüzün gören kişi ömrünce hiç unutmaya Tesbihi sensin dilinde artık nesne eyitmeye Taata duran zahiddir gözleri seni gorurse Tesbihini unutup ol ayruk secde de etmeye Ağzına şeker aluban gözleri sana tuş olan Unuda ol şekerini ayruk çiğneyip...

SİTEDEN SEÇMECELER