Cumartesi, Ağustos 17, 2019

Anneler günü-Sâmiha Ayverdi

(…Gene ithal malı bir anneler gününün, bizim için yüz kızartıcı alışkanlığı ile karşı karşıya bulunuyoruz. Anneler günü de ne demek? Bu, dikilir dikilmez meyve veren sihirli...
boğaziçinde tarih

Halk-ı Cedid

HALK-I CEDİD Başına taştan taşa vura vura akan bir nehir gibi, sağına soluna bakmadan, olana bitene kulak asmadan, keyfince ve kaderince geçip giden zamandan elimizde...

Bir Taş Dile Gelmiş Çok Mu?

Devletlim! Ölüm, şu vücûdun tertîbini bozunca, sana akmak yolunda bir daha bocalamamalı, şaşırmamalı, seni gözden kaybetmemeliyim. Eğer bir zaman için de olsa, elim eteğini...

Bir Kahramanın Ardından

Konya’nın Mevlânâ Külliyesi içinde bir misâfir kabul salonu vardı. Belki de burası, bir vakitler müptedî semâzenlerin dershânesi olabilirdi. Dâvetli misâfirlerden olduğumuz için bize de yer...
mülakatlar

Aşk-ı Memnu

(…Burhan Toprak- Bizim edebiyatçılar ne kadar kolay yazıyorlar. Çünkü düşünmüyorlar, kafaları bomboş. Edebiyat-ı Cedîde denilen o devrin yâdigârları yârabbi ne boş, ne korkunç bir...

Ortaköy-Samiha Ayverdi’den – 1

(………)Ortaköy tepelerinden sâhile süzülüp inerken, Galata’dan Kavaklar’a kadar yeşil bir canfes gibi uzayıp giden sırtlar ve sâhiller üstündeki yalı, köşk, kasır, câmî, türbe, çeşme, sebîl,...

Fatih ve Rumeli Hisarı

Târihlerin Şarkî Roma dedikleri Bizans’ı asırlardır nice devletler kuşatmış ve zaptetmek üzere ordular göndermiş olduğu hâlde hiçbiri bu arzusuna ulaşamamıştır. Fakat artık halkın da, krallarının...
insanlar

İnsanlar-Sâmiha Ayverdi’den

(… Zaman hep o zaman, eskiden ne ise şimdi de o. Ancak o zaman şatafatlı olan tecellî şimdi nihan. Bir gün Resûlullah (S.A.) minberde...

Son Menzil-3

"Semâvâtın âlemlerinden, yerin göğün esrârına, dağlarına, derelerine ve hattâ hayvanlarına, kurt ve kuşlarına kadar her şey,her şey ondadır! Ancak kâinatın sırrı olan bu insan,...
son menzil

Son Menzil-2

"…bilmiyor musun biz dünyâdan öğrendiğimizi gene dünyâya salarız; ilim hakîkatin posasıdır, ne çâre ki bu cihanda sırf onunla gıdâlananlar var. Ben ilmi, yalnız o nafakayı...

SİTEDEN SEÇMECELER